Zoznam záujmových útvarov pre šk. rok 2018/2019 Deň narcisov Riaditeľské voľno Zápis do I. ročníka Knižničný poriadok Informácie o podujatiach v mesiaci decembri 2015 Zápisnica zo zasadnutie ŽSR zo dňa 2.12.2015 Testovanie piatakov T5-2015 Výsledková tabuľka súťaže o najčistejšiu triedu Základné informácie o testovaní T9-2015 Nariadenie riaditeľky ZŠ o pedikulóze Účinné odstraňovanie vši vlasovej Riziká používania moderných komunikačných technológií. Prihlasovanie stravy cez internet Prezúvanie a úprava žiakov Informácie z web stránky Cenacolo Prestup žiaka do inej školy - postup Informačný portál o školách v SR Najčastejšie problémy prvákov Čo treba pripraviť pre prváka Čo by mal prvák vedieť Ospravedlňovanie neprítomnosti žiakov Poruchy reči Pomoc pri problémoch Ako prijať vysvedčenie Zvonenie Školský poriadok Rady rodičom II. Rady rodičom a deťom:

Info pre rodičov a žiakov

Zoznam záujmových útvarov pre šk. rok 2018/2019

Názov

Vedúci krúžku

Termín

Podmienka

Miesto/učebňa

Anglický krúžok

Mgr. Andrea Nerečová

štvrtok

12,45 - 14,45 hod.

5. ročník

5.B, jazyková učeba

Biblický krúžok

Mgr. Želmíra Andiová

piatok

12,40 - 14,40 hod.

1.-9.ročník

VI.B 

Bystruška

Mgr. Janka Slošárová

pondelok

11,45 - 13,45 hod.

iba 1.C

I.C

Funny English

Mgr. Jana Letková

pondelok

12,40 - 14,40 hod.

iba 2.A

2.A / IKT

Futbalové Amazonky

Mgr. Katarína Papierniková

piatok

13,30 - 15,30 hod.

4.-9. roč. dievčatá

Telocvičňa / ihrisko

Kynologický krúžok

Mgr. Veronika Andočová

utorok

13,30 - 15,30 hod.

5.-9.roč. 

školské ihrisko

SedmičkA

pondelok

13,30 - 15,30 hod.

len 7.A

7.A

Knihomoľ

Mgr. Anita Cagáňová

utorok

12,40 - 14,40 hod.

okrem 1. ročníka všetci žiaci

Školská knižnica

Malí umelci

Mgr. Lenka Villemová

streda

12,30 - 14,30 hod.

iba 1.B

1.B

Matematický krúžok s PC

Mgr. Mária Kéryová

streda 

12,40 - 13,40 hod.

len 9. ročník

IX.A, IX.B

štvrtok

12,40 - 13,40 hod.

PC učebňa

Mladý záchranár

PaedDr. Katarína Hanesová

pondelok

13,30 - 15,30 hod.

5. - 9. ročník

učebňa BIO

Školský časopis Aktovka

Mgr. Lucia Repková

utorok

13,30 - 15,30 hod.

5. - 9. ročník

5.A

Školopovinní ochotníci Komjatice ŠOK

streda

14,10 - 16,10 hod.

Pohybové hry

Mgr. Dušan Martiš

pondelok

14,00 - 16,00 hod.

3. -4. ročník

Telocvičňa 

Programovanie so SCRACHom

Mgr. Silvia Tomšíková

pondelok

12,45 - 14,45 hod.

5.-9.roč. 

PC učebňa

Šikovníček

Mgr. Antónia Martinásková

štvrtok

11,45 - 13,45 hod.

iba 2.B

2.B

Prírodovedný

Mgr. Filip Vaško

utorok

13,45 - 14,45 hod.

5. - 9. ročník

učebňa BIO

štvrtok

13,45 - 14,45 hod.

Športový krúžok

streda

13,30 - 15,30 hod.

5.-6.roč. chlapci

Telocvičňa / ihrisko

Tajomstvo histórie

Mgr. Miroslava Müllnerová

utorok

12,40 - 14,40 hod.

iba 5.ročník

Dejepisné múzeum

Tvorilky

Ing. Martina Šilhavíková

streda

13,30 - 15,30 hod.

5. - 9. ročník

Učebňa TCHV

Hravý telocvik

Mgr. Martin Vanko

utorok

14,00 - 16,00 hod.

8.-9. ročník

Telocvičňa / ihrisko

Volejbal

Ing. Juraj Cagáň

utorok

16,00 - 17,30 hod

4.-5.roč. chlapci

Telocvičňa 

štvrtok

16,00 - 17,30 hod

Vševedko

Mgr. Darina Barátová

pondelok

11,45 - 13,45 hod.

iba 1.A

1.A

Z každeho rožku trošku

Mgr. Mária Machatová

utorok

12,40 - 13,40 hod.

4. B

 telocvičňa

štvrtok

12,40 - 13,40 hod.

4.B

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria