Výlet Činnosť klubu v novom školskom roku Predveľkonočné aktivity a školskom klube 2011 Čo robia deti v školskom klube (2010) O nás Otvorená hodina Maškarný ples

Školský klub detí

Otvorená hodina

Otvorená hodina - Janka Melišková

Koncom mesiaca marca sa uskutočnila otvorená hodina aj v našom školskom klube. Hodinu pripravila vychovávateľka Janka Melišková.  Témou OH boli aktivity príslovečné pre toto obdobie - Veľkonočné tradície a zvyky.  Hodina začala jarnou  ľudovou hrou "Na tetku".  Potom nasledovala prezentácia jarných ľudových tradícií.  Ďalšou aktivitou bola súťaž skladanie Puzzle - veľkonočné pohľadnice.  Na hotové pohľadnice deti napísali veľkonočné pozdravy a rozdali ich prítomným učiteľom.  Otvorenej hodiny sa zúčastnili všetci učitelia I. stupňa a p. zástupkyňa Šutková. 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria