Výlet Činnosť klubu v novom školskom roku Predveľkonočné aktivity a školskom klube 2011 Čo robia deti v školskom klube (2010) O nás Otvorená hodina Maškarný ples

Školský klub detí

Činnosť klubu v novom školskom roku

Činnosť v školskom klube sme začali klasicky - zoznámením detí s novým prostredím,   medzi sebou navzájom a určili sme si pravidlá, ktoré v našom klube fungujú.

Pri záujmových činnostiach sme postupne prebrali režim dňa, zaobchádzanie s hračkami a pomôckami, osobnú hygienu a stolovanie v školskej jedálni.

Na vychádzkach sme sa zamerali na pozorovanie jesenných plodov a kvetov. Niektoré z nich sme si nazbierali  a zobrali  domov. Použijeme ich pri estetickej výchove a pri výzdobe školského klubu.

Najbližšie sa chystáme na zbieranie gaštanov. Dúfame, že nám vydrží krásne babie leto, ktoré teraz panuje v prírode.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria