Textová podstrana Vedomostné ostrovy Pôstna krabička pre Afriku Predvianočná Viedeň, december 2017 Strom roka Hovorme o jedle Majstrovstvá Slovenska mladých záchranárov CO Dejepisná súťaž, 2016/2017 Literárny rok v našej škole Prvoaprílové žartíky Príprava jednoduchého jedla na pracovnom vyučovaní Čitateľaká gramotnosť Oslobodenie obce, slávnostné zhromaždenie (2017) Fit park Dobrovoľní hasiči z Rastislavíc Do školy na bicykli - súťaž Najedz sa zdravo, súťaž Živá učebňa biológie - realizácia podujatia Aktivity v Živej učebni biológie dňa 14.9.2016 Súťaž pre projekt Exkurzia v Mochovciach Komjatický dobrý skutok Vianočné tvorivé dielne a prezentácia stredných škôl Omša za O.Cabana Súťaž Literárna exkurzia Hovorme o jedle Vyhodnotenie zberu papiera Do školy na bicykli Výtvarné súťaže Motýľ a V krajine remesiel Výchovný koncert Otvorená hodina z geografie Prváci na výlete Návšteva múzea v Šuranoch Súťaž CO Spomienkové podujatie k ukončeniu II. sv. vojny Vzdelávanie mladých záchranárov Knižnica v III.B Literárna súťaž Beseda s deviatakmi o II. svetovej vojne Textová podstrana Slávnostná omša za Ondreja Cabana Divadelné predstavenie Exkurzia v PD Komjatice Exkurzia piatakov v hvezdárni Jarný zber starého papiera Čitateľská olympiáda Valentínske pozdravy Správaj sa normálne Jubilejný rok Ľudovíta Štúra Šaliansky Maťko 2015 Výlet III.A Vráťme knihy do škôl - čitateľská súťaž Vianočné tvorivé dielne Americký lektor v našej škole Rómska farbička - súťaž Súťaž v recitácii povestí - triedne kolo v 3.B Z výtvarného života Výročie Nežnej revolúcie Školské podujatie k Pamätnému dňu Holokaustu Rozlúčka s p. učiteľom Hučekom Ľudské práva očami detí Vesmír očami detí - výtvarná súťaž Súťaž mladých záchranárov civilnej obrany Okresná súťaž mladých záchranárov Mladá autorka Jarné tvorivé dielne Detský čin roka Najlepšia protidrogová nástenka Deň otvorených a Vianočné tvorivé dielne Oslavy 40. výročia otvorenia novej základnej školy Súťaž Komjatice očami detí Výtvarná súťaž "Zvuky farieb" V krajine remesiel Exkurzia v Mojmírovskom kaštieli Európa v škole Krst knižky Stavanie snehuliakov Modrý kruh II.

Zaujímavé podujatia

Literárny rok v našej škole

Literárny rok na škole

Rok 2017 je literárnym rokom Jozefa Miloslava Hurbana. Dňa 19. marca sme si pripomenuli dvesté výročie jeho narodenia.

Jozef M.Hurban bol na čele slovenského literárneho a verejného života takmer pol storočie. Jeho činnosť bola mnohostranná: národnoobranná, ľudovýchovná, literárno-historická, osvetová i novinárska. Bol tiež vedúcou osobnosťou slovenského povstania v rokoch 1848 – 1849. Spolu s Ľudovítom Štúrom a Michalom Miloslavom Hodžom kodifikovali spisovnú slovenčinu. Stalo sa to v roku 1843 ne jeho fare v Hlbokom. Za základ si zobrali ľúbozvučné stredoslovenské nárečie. Jeho manželkou bola prvá slovenská herečka Anička Jurkovičová. Najstarší syn kráčal v otcových šľapajách. Bol spisovateľ, novinár, literárny kritik a politik. Volal sa Svetozár Hurban Vajanský.

Pri príležitosti tohto významného výročia žiaci deviatych ročníkov absolvovali besedy o Jozefovi M. Hurbanovi a o Štúrovcoch. Niektorí z nich si sami iniciatívne pripravili prezentácie a referáty. Dievčatá zhotovili literárne nástenné noviny.

Žiaci ôsmych ročníkov sa usilovne pripravovali na Olympiádu zo slovenského jazyka, ktorá sa každoročne koná v našom okresnom meste. Aj recitátori sa mohli naplno realizovať v súťažiach prednese prózy – Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín.

Žiaci našej školy radi čítajú. To nie je prehnaná chvála ani zveličovanie. Mnohí z nich navštevujú školskú i obecnú knižnicu, objednávajú si knihy. Dokonca niektorí z nich cítili potrebu informovať o výborných knihách aj tých ostatných. Realizovali to formou nástenných novín, ktoré umiestnili vo vestibule školy.

Medzi žiakmi piatych ročníkov prebehla čitateľská súťaž pod názvom „Čítanie dnes letí“. Diplomy a zaujímavé knižné odmeny získali títo žiaci:

5.A trieda:   1. miesto   Lucia Frištyková,  2. miesto  Hanka Hanesová a 3. miesto Tamara Nerečová.   Cenu poroty získala Martina Bartová

5.B trieda:   1. miesto  Martin Andi, 2. miesto  Tomáš Tokoly, 3. miesto  Radoslav Tóth. Cenu poroty získala Hanka Macaiová.

Mgr. Naďa Behulová

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria