Textová podstrana Vedomostné ostrovy Pôstna krabička pre Afriku Predvianočná Viedeň, december 2017 Strom roka Hovorme o jedle Majstrovstvá Slovenska mladých záchranárov CO Dejepisná súťaž, 2016/2017 Literárny rok v našej škole Prvoaprílové žartíky Príprava jednoduchého jedla na pracovnom vyučovaní Čitateľaká gramotnosť Oslobodenie obce, slávnostné zhromaždenie (2017) Fit park Dobrovoľní hasiči z Rastislavíc Do školy na bicykli - súťaž Najedz sa zdravo, súťaž Živá učebňa biológie - realizácia podujatia Aktivity v Živej učebni biológie dňa 14.9.2016 Súťaž pre projekt Exkurzia v Mochovciach Komjatický dobrý skutok Vianočné tvorivé dielne a prezentácia stredných škôl Omša za O.Cabana Súťaž Literárna exkurzia Hovorme o jedle Vyhodnotenie zberu papiera Do školy na bicykli Výtvarné súťaže Motýľ a V krajine remesiel Výchovný koncert Otvorená hodina z geografie Prváci na výlete Návšteva múzea v Šuranoch Súťaž CO Spomienkové podujatie k ukončeniu II. sv. vojny Vzdelávanie mladých záchranárov Knižnica v III.B Literárna súťaž Beseda s deviatakmi o II. svetovej vojne Textová podstrana Slávnostná omša za Ondreja Cabana Divadelné predstavenie Exkurzia v PD Komjatice Exkurzia piatakov v hvezdárni Jarný zber starého papiera Čitateľská olympiáda Valentínske pozdravy Správaj sa normálne Jubilejný rok Ľudovíta Štúra Šaliansky Maťko 2015 Výlet III.A Vráťme knihy do škôl - čitateľská súťaž Vianočné tvorivé dielne Americký lektor v našej škole Rómska farbička - súťaž Súťaž v recitácii povestí - triedne kolo v 3.B Z výtvarného života Výročie Nežnej revolúcie Školské podujatie k Pamätnému dňu Holokaustu Rozlúčka s p. učiteľom Hučekom Ľudské práva očami detí Vesmír očami detí - výtvarná súťaž Súťaž mladých záchranárov civilnej obrany Okresná súťaž mladých záchranárov Mladá autorka Jarné tvorivé dielne Detský čin roka Najlepšia protidrogová nástenka Deň otvorených a Vianočné tvorivé dielne Oslavy 40. výročia otvorenia novej základnej školy Súťaž Komjatice očami detí Výtvarná súťaž "Zvuky farieb" V krajine remesiel Exkurzia v Mojmírovskom kaštieli Európa v škole Krst knižky Stavanie snehuliakov Modrý kruh II.

Zaujímavé podujatia

Exkurzia v Mojmírovskom kaštieli

Exkurzia pre ôsmakov v Mojmírovskom kaštieli bola organizovaná v rámci predmetu  Výchova umením.  Mojmírovský kaštieľ dal postaviť v roku 1721 gróf Imrich Huňady v barokovom štýle, neskôr, po požiari bol prestavaný v klasicistickom štýle. Kaštieľ je obkolesený parkom, v ktorom sa nachádza pôvodná, funkčná  fontána  a viaceré pôvodné stromy. 

V roku 1974 kaštieľ odkúpili spotrebné družstvá na Slovensku (Jednota COOP), bol zrekonštruovaný a stal sa sídlom vzdelávacej inštitúcie pre dospelých. Najväčší rozmach zaznamenal pod vedením súčasného riaditeľa PhDr. Štefana Bugára, ktorý vždy dbal na to, aby sa zachoval pôvodný vzhľad i tradície.  Preto sa v kaštieli nachádza poľovnícka reštaurácia vyzdobená trofejami, všade sú obrazy, ktoré síce maľovali súčasní výtvarníci, ale v minulosti bolo v kaštieli tiež veľa obrazov. Na mieste, kde stála botanická záhrada dnes stojí krytá plaváreň. Práve tam sme mali zaujímavú prednášku o umení  a o kaštieli. Chodievajú sem aj naši piataci na plavecký výcvik, takže  žiaci kaštieľ už poznajú, ale my sme mali možnosť vidieť mnohé jeho zákutia s odborným výkladom. Napríklad je tam Grasalkovičov salónik s drevenými maketami budov, ktoré dal postaviť.  Okrem iného je tam aj maketa Komjatického kaštieľa, z ktorého dnes žiaľ nezostali ani ruiny.  Anton Grasalkovič, mimochodom rodák z Mojmíroviec,  má v salóniku obraz v životnej veľkosti a rovnako aj Mária Terézia, za panovania ktorej pôsobil. Salónik ústi do Chodby tolerancie, volá sa tak preto, lebo sú tam obrazové výjavy  z rôznych náboženstiev vedľa seba a bez problémov sa tolerujú. Na tejto chodbe sú oválne portréty mnohých umelcov, filozofov, politikov a vedcov, ktorí za zaslúžili o rozvoj spoločnosti a za mnohé im vďačíme.

Zaujímavá je aj miestnosť, ktorá je doslova vytapetovaná originálnymi ikonami. Maľovali ich prevažne Cyperskí, ale aj bulharskí, srbskí i ruskí výtvarníci. Nad schodišťom je obrovský tereziánsky luster, a na bočných stenách sú veľké obrazy významných osobností našich dejím:  A.Dubček, Ľ. Stúr, M.R.Štefánik a S.Jurkovič (zakladateľ družstevníctva na Slovensku).

Raritou je horná chodba, na ktorej sú umiestnené obrazy starých majstrov ako napr. Gogén, van Gógh, Michelangelo a pod. Do zbierky patrí aj kópia obrazu Mony Lízy, ktorá je naozaj na nerozoznanie od originálu.

Na záver mali žiaci ešte chvíľku voľna, aby sa poprechádzali po parku, kde sú umiestnené drevené sochy svätých patrónov, ktorí voľakedy chránili obyvateľov od rôznych pohrôm. Ich úlohou bolo sochy spočítať.

Myslím, že žiaci boli spokojní, veľa videli a veľa sa dozvedeli. Hovorí sa, že lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť.

Dagmar Gonosová

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria