Textová podstrana Vedomostné ostrovy Pôstna krabička pre Afriku Predvianočná Viedeň, december 2017 Strom roka Hovorme o jedle Majstrovstvá Slovenska mladých záchranárov CO Dejepisná súťaž, 2016/2017 Literárny rok v našej škole Prvoaprílové žartíky Príprava jednoduchého jedla na pracovnom vyučovaní Čitateľaká gramotnosť Oslobodenie obce, slávnostné zhromaždenie (2017) Fit park Dobrovoľní hasiči z Rastislavíc Do školy na bicykli - súťaž Najedz sa zdravo, súťaž Živá učebňa biológie - realizácia podujatia Aktivity v Živej učebni biológie dňa 14.9.2016 Súťaž pre projekt Exkurzia v Mochovciach Komjatický dobrý skutok Vianočné tvorivé dielne a prezentácia stredných škôl Omša za O.Cabana Súťaž Literárna exkurzia Hovorme o jedle Vyhodnotenie zberu papiera Do školy na bicykli Výtvarné súťaže Motýľ a V krajine remesiel Výchovný koncert Otvorená hodina z geografie Prváci na výlete Návšteva múzea v Šuranoch Súťaž CO Spomienkové podujatie k ukončeniu II. sv. vojny Vzdelávanie mladých záchranárov Knižnica v III.B Literárna súťaž Beseda s deviatakmi o II. svetovej vojne Textová podstrana Slávnostná omša za Ondreja Cabana Divadelné predstavenie Exkurzia v PD Komjatice Exkurzia piatakov v hvezdárni Jarný zber starého papiera Čitateľská olympiáda Valentínske pozdravy Správaj sa normálne Jubilejný rok Ľudovíta Štúra Šaliansky Maťko 2015 Výlet III.A Vráťme knihy do škôl - čitateľská súťaž Vianočné tvorivé dielne Americký lektor v našej škole Rómska farbička - súťaž Súťaž v recitácii povestí - triedne kolo v 3.B Z výtvarného života Výročie Nežnej revolúcie Školské podujatie k Pamätnému dňu Holokaustu Rozlúčka s p. učiteľom Hučekom Ľudské práva očami detí Vesmír očami detí - výtvarná súťaž Súťaž mladých záchranárov civilnej obrany Okresná súťaž mladých záchranárov Mladá autorka Jarné tvorivé dielne Detský čin roka Najlepšia protidrogová nástenka Deň otvorených a Vianočné tvorivé dielne Oslavy 40. výročia otvorenia novej základnej školy Súťaž Komjatice očami detí Výtvarná súťaž "Zvuky farieb" V krajine remesiel Exkurzia v Mojmírovskom kaštieli Európa v škole Krst knižky Stavanie snehuliakov Modrý kruh II.

Zaujímavé podujatia

Súťaž Komjatice očami detí

Milí žiaci,

všetci určite viete, že túto sobotu 30. novembra sa konala slávnostná akadémia venovaná dvestému výročiu narodenia národného buditeľa Ondreja Cabana.

Kto prišiel do kultúrneho domu, mal jedinečnú možnosť prezrieť si výstavu umeleckých diel výtvarníkov pochádzajúcich z Komjatíc, výstavu fotografií rodnej obce a samozrejme výstavu výtvarných a literárnych prác žiakov našej školy, ktorú nám svojimi obrazmi skrášlila p. uč. A.Cagáňová. Ako to už býva, ocenili sme tých najlepších, a tu sú výsledky súťaže „Komjatice očami deti“:

 

     Literárna súťaž:

Žiaci I. stupňa:

1.  miesto:  Bibiana Trstenovičová, 3.B

2.  miesto:  Kristína Vilimeková, 4.A

3.  miesto:  Katarína Trstenovičová 3.B

 

Žiaci II. stupňa:                       

 1. miesto:  Adriana Očenášová, 7.A
 2. miesto: Ivana Matějková, 5.A
 3. miesto: Stanislav Novák, 8.B

 

     Výtvarná súťaž:

Žiaci I. stupňa:

 1. miesto:  Martin Peregrin, 2.A
 2. miesto:  Hanka Hanesová, 2.B
 3. miesto:  Dominika Hajnalová, 2.A

 

Žiaci II. Stupňa:

 1. miesto:  Tamara Uhrová, 7.A
 2. miesto:  Mária Haydenová, 5.A
 3. miesto:  Veronika Hanesová, 5.A

 

     Víťazom srdečne blahoželám, hoci pre mňa je víťazom každý žiak, ktorý namaľoval pekný obraz či napísal zaujímavý príbeh alebo báseň. Preto moja pochvala a poďakovanie patrí Vám všetkým.

 

Naďa Behulová

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
  Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
 • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
  Materská škola: 0903 471 567
  MŠ elokované pracovisko 035/6570983
  Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria