Textová podstrana Vedomostné ostrovy Pôstna krabička pre Afriku Predvianočná Viedeň, december 2017 Strom roka Hovorme o jedle Majstrovstvá Slovenska mladých záchranárov CO Dejepisná súťaž, 2016/2017 Literárny rok v našej škole Prvoaprílové žartíky Príprava jednoduchého jedla na pracovnom vyučovaní Čitateľaká gramotnosť Oslobodenie obce, slávnostné zhromaždenie (2017) Fit park Dobrovoľní hasiči z Rastislavíc Do školy na bicykli - súťaž Najedz sa zdravo, súťaž Živá učebňa biológie - realizácia podujatia Aktivity v Živej učebni biológie dňa 14.9.2016 Súťaž pre projekt Exkurzia v Mochovciach Komjatický dobrý skutok Vianočné tvorivé dielne a prezentácia stredných škôl Omša za O.Cabana Súťaž Literárna exkurzia Hovorme o jedle Vyhodnotenie zberu papiera Do školy na bicykli Výtvarné súťaže Motýľ a V krajine remesiel Výchovný koncert Otvorená hodina z geografie Prváci na výlete Návšteva múzea v Šuranoch Súťaž CO Spomienkové podujatie k ukončeniu II. sv. vojny Vzdelávanie mladých záchranárov Knižnica v III.B Literárna súťaž Beseda s deviatakmi o II. svetovej vojne Textová podstrana Slávnostná omša za Ondreja Cabana Divadelné predstavenie Exkurzia v PD Komjatice Exkurzia piatakov v hvezdárni Jarný zber starého papiera Čitateľská olympiáda Valentínske pozdravy Správaj sa normálne Jubilejný rok Ľudovíta Štúra Šaliansky Maťko 2015 Výlet III.A Vráťme knihy do škôl - čitateľská súťaž Vianočné tvorivé dielne Americký lektor v našej škole Rómska farbička - súťaž Súťaž v recitácii povestí - triedne kolo v 3.B Z výtvarného života Výročie Nežnej revolúcie Školské podujatie k Pamätnému dňu Holokaustu Rozlúčka s p. učiteľom Hučekom Ľudské práva očami detí Vesmír očami detí - výtvarná súťaž Súťaž mladých záchranárov civilnej obrany Okresná súťaž mladých záchranárov Mladá autorka Jarné tvorivé dielne Detský čin roka Najlepšia protidrogová nástenka Deň otvorených a Vianočné tvorivé dielne Oslavy 40. výročia otvorenia novej základnej školy Súťaž Komjatice očami detí Výtvarná súťaž "Zvuky farieb" V krajine remesiel Exkurzia v Mojmírovskom kaštieli Európa v škole Krst knižky Stavanie snehuliakov Modrý kruh II.

Zaujímavé podujatia

Dejepisná súťaž, 2016/2017

Dňa 4. mája 2017 sa v ZŠ s MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach konal už druhý ročník DEJEPISNEJ SÚŤAŽE - trieda proti triede, ktorú viedla Mgr. Miroslava Müllnerová, učiteľka dejepisu. Témou súťaže boli praveké a staroveké dejiny. Súťaž pozostávala z dvoch kôl. Súťažili žiaci 6.A a 6.B triedy. V prvom kole mali možnosť výberu z kategórií otázok: osobnosti, udalosti alebo rôzne. Druhé kolo bolo obrazové. Družstvá mohli využiť aj žolíka, ktorého však ani v jednom prípade nepotrebovali a na všetky otázky odpovedali správne, bez zaváhania, čo svedčí o ich výbornej pripravenosti.
Súťaž bola napínavá do poslednej minúty, keď obe družstvá skončili s rovnakým počtom bodov a o víťazovi rozhodol až rozstrel, kde žiaci už žolíkov použiť nemohli. Vyhrala 6.A trieda.
V závere sa všetkým poďakovala pani riaditeľka Mgr. Marta Gocníková a zablahoželala víťaznému družstvu. Pani učiteľka Mirka Müllnerová pripravila pre súťažiacich sladkosti a víťaznému družstvu upiekla vynikajúcu tortu, z ktorej mali deti nesmiernu radosť.

Poďakovanie za organizáciu druhého ročníka DEJEPISNEJ SÚŤAŽE patrí pani učiteľke Mgr. Miroslave Müllnerovej a všetkým súťažiacim. Víťazom srdečne gratulujeme.

Dejepisnú súťaž budete môcť sledovať aj v Káblovej televízii Komjatice.

Príspevok/Foto: Mgr. Lucia Repková

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria