Textová podstrana Vedomostné ostrovy Pôstna krabička pre Afriku Predvianočná Viedeň, december 2017 Strom roka Hovorme o jedle Majstrovstvá Slovenska mladých záchranárov CO Dejepisná súťaž, 2016/2017 Literárny rok v našej škole Prvoaprílové žartíky Príprava jednoduchého jedla na pracovnom vyučovaní Čitateľaká gramotnosť Oslobodenie obce, slávnostné zhromaždenie (2017) Fit park Dobrovoľní hasiči z Rastislavíc Do školy na bicykli - súťaž Najedz sa zdravo, súťaž Živá učebňa biológie - realizácia podujatia Aktivity v Živej učebni biológie dňa 14.9.2016 Súťaž pre projekt Exkurzia v Mochovciach Komjatický dobrý skutok Vianočné tvorivé dielne a prezentácia stredných škôl Omša za O.Cabana Súťaž Literárna exkurzia Hovorme o jedle Vyhodnotenie zberu papiera Do školy na bicykli Výtvarné súťaže Motýľ a V krajine remesiel Výchovný koncert Otvorená hodina z geografie Prváci na výlete Návšteva múzea v Šuranoch Súťaž CO Spomienkové podujatie k ukončeniu II. sv. vojny Vzdelávanie mladých záchranárov Knižnica v III.B Literárna súťaž Beseda s deviatakmi o II. svetovej vojne Textová podstrana Slávnostná omša za Ondreja Cabana Divadelné predstavenie Exkurzia v PD Komjatice Exkurzia piatakov v hvezdárni Jarný zber starého papiera Čitateľská olympiáda Valentínske pozdravy Správaj sa normálne Jubilejný rok Ľudovíta Štúra Šaliansky Maťko 2015 Výlet III.A Vráťme knihy do škôl - čitateľská súťaž Vianočné tvorivé dielne Americký lektor v našej škole Rómska farbička - súťaž Súťaž v recitácii povestí - triedne kolo v 3.B Z výtvarného života Výročie Nežnej revolúcie Školské podujatie k Pamätnému dňu Holokaustu Rozlúčka s p. učiteľom Hučekom Ľudské práva očami detí Vesmír očami detí - výtvarná súťaž Súťaž mladých záchranárov civilnej obrany Okresná súťaž mladých záchranárov Mladá autorka Jarné tvorivé dielne Detský čin roka Najlepšia protidrogová nástenka Deň otvorených a Vianočné tvorivé dielne Oslavy 40. výročia otvorenia novej základnej školy Súťaž Komjatice očami detí Výtvarná súťaž "Zvuky farieb" V krajine remesiel Exkurzia v Mojmírovskom kaštieli Európa v škole Krst knižky Stavanie snehuliakov Modrý kruh II.

Zaujímavé podujatia

Deň otvorených a Vianočné tvorivé dielne

Deň otvorených dverí a Vianočné  tvorivé dielne sú 2 podujatia, ktoré sa konali  v jeden deň a na jednom mieste, dňa 10.  decembra 2013 v kultúrnom dome.

Na Deň otvorených dverí prijalo pozvanie spolu 17 stredných škôl z Nových Zámkov, Nitry a Šurian.  Mali pekne pripravené prezentácie svojich škôl a skoro všetci aj predvádzali zaujímavé manuálne činnosti ako napríklad vykrajovanie ozdobných tvarov z ovocia, zdobenie medovníčkov,  robenie účesov alebo ponúkali vianočné pečivo vyrobené žiakmi a pod.  Mali sme možnosť stretnúť sa s našimi bývalými žiakmi, ktori študujú na jednotlivých stredných školách. Naši žiaci, hlavne ôsmaci a deviataci sa  mohli povypytovať na rôzne veci, ktoré ich zaujímali  o školách, na ktoré chcú ísť študovať. Naozaj výborná príležitosť.

Tvorivých dielní sa zúčastnilo 10 súkromných predajcov, väčšina z Komjatíc, ktorí ponúkali výrobky typické pre Vianočné obdobie (sviečky, anjelov, svietniky, výrobky z prútia, šperky, obrazy, vence).  Mnohí si kúpili ponúkané predmety ako darček pre svojich blízkych  na Vianoce alebo aj pre seba - pre potešie.  Jeden dlhý stôl obsadili naši žiaci siedmych ročníkov a vyrábali vianočné ozdoby rôznymi technikami pod vedením p. učiteľky Behulovej. Boli sme prekvapení, aké zaujímavé obrázky sa dajú vyrobiť z obyčajných cestovín. Len treba mať dobrý nápad.

Podujatie oficiálne otvorila pani riaditeľka, pán starosta, p.uč. Derďaková a výchovná poradkyňa p. uč. Karasová. Prišli sa naň pozrieť aj z iných škôl, nie všade sa organizujú  takého podujatia a v takom rozsahu.

 

Výchovná poradkyňa, Mgr. Karasová zverejňuje nasledovné poďakovanie:

                                                     ĎAKUJEM

p. riaditeľke, p. zástupkyniam, Zuzke a Janke, Monike a Ľubke, p.u. Vankovi a všetkým učiteľom, ktorí mi pomohli pri organizácii DOD a Tvorivých vianočných dielní.

Vážim si to a ďakujem za pomoc!

Mgr. Martina Karasová

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria