Textová podstrana Vedomostné ostrovy Pôstna krabička pre Afriku Predvianočná Viedeň, december 2017 Strom roka Hovorme o jedle Majstrovstvá Slovenska mladých záchranárov CO Dejepisná súťaž, 2016/2017 Literárny rok v našej škole Prvoaprílové žartíky Príprava jednoduchého jedla na pracovnom vyučovaní Čitateľaká gramotnosť Oslobodenie obce, slávnostné zhromaždenie (2017) Fit park Dobrovoľní hasiči z Rastislavíc Do školy na bicykli - súťaž Najedz sa zdravo, súťaž Živá učebňa biológie - realizácia podujatia Aktivity v Živej učebni biológie dňa 14.9.2016 Súťaž pre projekt Exkurzia v Mochovciach Komjatický dobrý skutok Vianočné tvorivé dielne a prezentácia stredných škôl Omša za O.Cabana Súťaž Literárna exkurzia Hovorme o jedle Vyhodnotenie zberu papiera Do školy na bicykli Výtvarné súťaže Motýľ a V krajine remesiel Výchovný koncert Otvorená hodina z geografie Prváci na výlete Návšteva múzea v Šuranoch Súťaž CO Spomienkové podujatie k ukončeniu II. sv. vojny Vzdelávanie mladých záchranárov Knižnica v III.B Literárna súťaž Beseda s deviatakmi o II. svetovej vojne Textová podstrana Slávnostná omša za Ondreja Cabana Divadelné predstavenie Exkurzia v PD Komjatice Exkurzia piatakov v hvezdárni Jarný zber starého papiera Čitateľská olympiáda Valentínske pozdravy Správaj sa normálne Jubilejný rok Ľudovíta Štúra Šaliansky Maťko 2015 Výlet III.A Vráťme knihy do škôl - čitateľská súťaž Vianočné tvorivé dielne Americký lektor v našej škole Rómska farbička - súťaž Súťaž v recitácii povestí - triedne kolo v 3.B Z výtvarného života Výročie Nežnej revolúcie Školské podujatie k Pamätnému dňu Holokaustu Rozlúčka s p. učiteľom Hučekom Ľudské práva očami detí Vesmír očami detí - výtvarná súťaž Súťaž mladých záchranárov civilnej obrany Okresná súťaž mladých záchranárov Mladá autorka Jarné tvorivé dielne Detský čin roka Najlepšia protidrogová nástenka Deň otvorených a Vianočné tvorivé dielne Oslavy 40. výročia otvorenia novej základnej školy Súťaž Komjatice očami detí Výtvarná súťaž "Zvuky farieb" V krajine remesiel Exkurzia v Mojmírovskom kaštieli Európa v škole Krst knižky Stavanie snehuliakov Modrý kruh II.

Zaujímavé podujatia

Detský čin roka

Detský čin roka 2013 – Kristínka Štepanayová (5.B):

Dňa 6. februára 2014 prevzala ocenenie za nomináciu na Detský čin roka v kategórii „Pomoc v rodine“ naša žiačka Kristína Štepanayová. Ocenenie jej odovzdala Mgr. Mária Derďaková, ktorá opísala Kristínkin príbeh a tým ju prihlásila do projektu:

„Som učiteľka na ZŠ s MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach a opíšem vám príbeh s najsmutnejším koncom, aký len môže byť. Príbeh o smrti malého chlapčeka a o jeho staršej statočnej sestre Kristínke.  Vždy usmiata Kristínka prišla v jeden marcový deň do školy veľmi smutná. Ticho so sklopenými očami sedela v lavici a triedou už neznel jej šťastný detský smiech. Pani učiteľke na jej otázku, čo je s ňou, odpovedala vetou, ktorá vohnala dospelej žene slzy do očí. „ Môj malý 3-ročný braček Šimonko má leukémiu.“ Kým boli rodičia s ním v nemocnici na onkológii v Bratislave, Kristínka statočne doma bojovala so strachom o brata a so starostlivosťou o seba a dom. Sama sa pripravovala do školy, starala sa o psíka, mačičku a trpezlivo čakala, kedy sa mamička, ocko a vyliečený braček vrátia domov. Žiaľ, nedočkala sa. Po troch ťažkých týždňoch Šimonko zomrel. Statočná Kristínka bola oporou pre svojich rodičov i počas pohrebu. Svojou statočnosťou ukázala dospelým silu bojovať so smutným osudom.    

Nielen pre spolužiakov, ale aj pre nás pedagógov je Kristínka hrdinkou s veľkým H.“

List napísala Mgr. Mária Derďaková, pedagóg, skutok vykonala Kristína Štepanyová, v šk. roku 2012/2013 žiačka 4. triedy, ZŠ s MŠ Ondreja Cabana, Nám.A. Cabana 36, Komjatice

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria