Textová podstrana Vedomostné ostrovy Pôstna krabička pre Afriku Predvianočná Viedeň, december 2017 Strom roka Hovorme o jedle Majstrovstvá Slovenska mladých záchranárov CO Dejepisná súťaž, 2016/2017 Literárny rok v našej škole Prvoaprílové žartíky Príprava jednoduchého jedla na pracovnom vyučovaní Čitateľaká gramotnosť Oslobodenie obce, slávnostné zhromaždenie (2017) Fit park Dobrovoľní hasiči z Rastislavíc Do školy na bicykli - súťaž Najedz sa zdravo, súťaž Živá učebňa biológie - realizácia podujatia Aktivity v Živej učebni biológie dňa 14.9.2016 Súťaž pre projekt Exkurzia v Mochovciach Komjatický dobrý skutok Vianočné tvorivé dielne a prezentácia stredných škôl Omša za O.Cabana Súťaž Literárna exkurzia Hovorme o jedle Vyhodnotenie zberu papiera Do školy na bicykli Výtvarné súťaže Motýľ a V krajine remesiel Výchovný koncert Otvorená hodina z geografie Prváci na výlete Návšteva múzea v Šuranoch Súťaž CO Spomienkové podujatie k ukončeniu II. sv. vojny Vzdelávanie mladých záchranárov Knižnica v III.B Literárna súťaž Beseda s deviatakmi o II. svetovej vojne Textová podstrana Slávnostná omša za Ondreja Cabana Divadelné predstavenie Exkurzia v PD Komjatice Exkurzia piatakov v hvezdárni Jarný zber starého papiera Čitateľská olympiáda Valentínske pozdravy Správaj sa normálne Jubilejný rok Ľudovíta Štúra Šaliansky Maťko 2015 Výlet III.A Vráťme knihy do škôl - čitateľská súťaž Vianočné tvorivé dielne Americký lektor v našej škole Rómska farbička - súťaž Súťaž v recitácii povestí - triedne kolo v 3.B Z výtvarného života Výročie Nežnej revolúcie Školské podujatie k Pamätnému dňu Holokaustu Rozlúčka s p. učiteľom Hučekom Ľudské práva očami detí Vesmír očami detí - výtvarná súťaž Súťaž mladých záchranárov civilnej obrany Okresná súťaž mladých záchranárov Mladá autorka Jarné tvorivé dielne Detský čin roka Najlepšia protidrogová nástenka Deň otvorených a Vianočné tvorivé dielne Oslavy 40. výročia otvorenia novej základnej školy Súťaž Komjatice očami detí Výtvarná súťaž "Zvuky farieb" V krajine remesiel Exkurzia v Mojmírovskom kaštieli Európa v škole Krst knižky Stavanie snehuliakov Modrý kruh II.

Zaujímavé podujatia

Jarné tvorivé dielne

Jarné tvorivé dielne sa tohto roku uskutočnili priamo v našej škole a boli spojené s ďalšími podujatiami: prezentácia Veľkonočných symbolov a prednáška o I. svetovej vojne.

Na jarných tvorivých dielňach prezentovali svoje výrobky komjatické ženy, ktoré vyrábajú svoje tradičné výrobky z prútia, šúpolia, zdobia veľkonočné vajíčka alebo pečú veľkonočné medovníčky vo forme vajíčok alebo srdiečok.

Prezentáciu Veľkonočných symbolov pripravila Mgr. Mária Kéryová spolu so žiakmi zo Žiackej školskej rady. Prebiehala v počítačovej učebni a naši žiaci sa do nej aktívne zapájali.

Prednášku o I. svetovej vojne mala Mgr. Mária Derďaková a prezentovala ju spolu s obrazovým a písomným materiálom  na premietacom plátne.  Predstavila ucelený obraz tejto historickej udalosti, ktorá spôsobila utrpenie a smrť miliónov ľudí.  Druhá sv. vojna vytvára  paralelu medzi utrpením Ježiša Krista, ktorý trpel na kríži a utrpením nevinných ľudí v zákopoch aj v civile.  Preto vybrala túto tému práve v predveľkonočnom období, keď sa zamýšľame nad zmyslom a významom utrpenia ako takého a v súčasnosti ešte aj prežívame pohnuté časy, keď sa na mnohých miestach môže jediná iskra vznietiť aj celosvetový vojnový konflikt podobne, ako to bolo v Sarajeve.  

Na záver sa žiaci z II. stupňa stretli za školou, kde prebiehala zábavná súťaž družstiev VIII. a IX. ročníka pod vedením Mgr. Derďakovej. Odhliadnuc od trochu chladného počasia to bola zábava. Potom sa žiaci rozišli do svojich domovov na Veľkonočné  prázdniny.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria