Textová podstrana Vedomostné ostrovy Pôstna krabička pre Afriku Predvianočná Viedeň, december 2017 Strom roka Hovorme o jedle Majstrovstvá Slovenska mladých záchranárov CO Dejepisná súťaž, 2016/2017 Literárny rok v našej škole Prvoaprílové žartíky Príprava jednoduchého jedla na pracovnom vyučovaní Čitateľaká gramotnosť Oslobodenie obce, slávnostné zhromaždenie (2017) Fit park Dobrovoľní hasiči z Rastislavíc Do školy na bicykli - súťaž Najedz sa zdravo, súťaž Živá učebňa biológie - realizácia podujatia Aktivity v Živej učebni biológie dňa 14.9.2016 Súťaž pre projekt Exkurzia v Mochovciach Komjatický dobrý skutok Vianočné tvorivé dielne a prezentácia stredných škôl Omša za O.Cabana Súťaž Literárna exkurzia Hovorme o jedle Vyhodnotenie zberu papiera Do školy na bicykli Výtvarné súťaže Motýľ a V krajine remesiel Výchovný koncert Otvorená hodina z geografie Prváci na výlete Návšteva múzea v Šuranoch Súťaž CO Spomienkové podujatie k ukončeniu II. sv. vojny Vzdelávanie mladých záchranárov Knižnica v III.B Literárna súťaž Beseda s deviatakmi o II. svetovej vojne Textová podstrana Slávnostná omša za Ondreja Cabana Divadelné predstavenie Exkurzia v PD Komjatice Exkurzia piatakov v hvezdárni Jarný zber starého papiera Čitateľská olympiáda Valentínske pozdravy Správaj sa normálne Jubilejný rok Ľudovíta Štúra Šaliansky Maťko 2015 Výlet III.A Vráťme knihy do škôl - čitateľská súťaž Vianočné tvorivé dielne Americký lektor v našej škole Rómska farbička - súťaž Súťaž v recitácii povestí - triedne kolo v 3.B Z výtvarného života Výročie Nežnej revolúcie Školské podujatie k Pamätnému dňu Holokaustu Rozlúčka s p. učiteľom Hučekom Ľudské práva očami detí Vesmír očami detí - výtvarná súťaž Súťaž mladých záchranárov civilnej obrany Okresná súťaž mladých záchranárov Mladá autorka Jarné tvorivé dielne Detský čin roka Najlepšia protidrogová nástenka Deň otvorených a Vianočné tvorivé dielne Oslavy 40. výročia otvorenia novej základnej školy Súťaž Komjatice očami detí Výtvarná súťaž "Zvuky farieb" V krajine remesiel Exkurzia v Mojmírovskom kaštieli Európa v škole Krst knižky Stavanie snehuliakov Modrý kruh II.

Zaujímavé podujatia

Školské podujatie k Pamätnému dňu Holokaustu

V utorok,  9. septembra, sa pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu konala v našej škole vzdelávacia relácia pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch učebne dejepisného múzea, malo rozsah dvoch vyučovacích hodín, pričom jeho prvá časť pozostávala z prezentácie a  prednášky, kde žiaci dostali  základné informácie o tejto tragickej historickej udalosti. Následne prebehol vedomostný súťažný kvíz s vyhodnotením, v ktorom boli žiaci mimoriadne úspešní. Posledná časť bola venovaná  tvorivej aktivite žiakov pod názvom „holokaust očami detí“, kde mali žiaci prostredníctvom kresieb vyjadriť, ako vnímajú tieto hrozné udalosti z obdobia 2. svetovej vojny. Vybrané žiacke práce budú v najbližších dňoch vystavené na nástenke v priestoroch školy.

Takéto podujatia patria medzi aktivity, ktoré voláme "zážitkové učenie". Informácie, ktoré žiaci získali, ďalej spracovávali, zamýšľali sa nad nimi, hovorili o nich a zanechali v nich hlboký dojem. To bol aj náš hlavný cieľ - vzbudiť u nich záujem, podčiarknuť význam a dosah udalosti a zároveň utvrdiť presvedčenie o tom, aby sa takéto udalosti už nikdy viac v našej histórii neopakovali.

Ďakujeme pani učiteľke Mgr. Mullnerovej, našej novej "dejepisárke", ktorá celé podujatie prezentovala a pripravila a ďakujeme aj pani učiteľke Mgr. Kéryovej, ktorá pomohla jeho zdarnému priebehu a organizácii.   

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria