Textová podstrana Vedomostné ostrovy Pôstna krabička pre Afriku Predvianočná Viedeň, december 2017 Strom roka Hovorme o jedle Majstrovstvá Slovenska mladých záchranárov CO Dejepisná súťaž, 2016/2017 Literárny rok v našej škole Prvoaprílové žartíky Príprava jednoduchého jedla na pracovnom vyučovaní Čitateľaká gramotnosť Oslobodenie obce, slávnostné zhromaždenie (2017) Fit park Dobrovoľní hasiči z Rastislavíc Do školy na bicykli - súťaž Najedz sa zdravo, súťaž Živá učebňa biológie - realizácia podujatia Aktivity v Živej učebni biológie dňa 14.9.2016 Súťaž pre projekt Exkurzia v Mochovciach Komjatický dobrý skutok Vianočné tvorivé dielne a prezentácia stredných škôl Omša za O.Cabana Súťaž Literárna exkurzia Hovorme o jedle Vyhodnotenie zberu papiera Do školy na bicykli Výtvarné súťaže Motýľ a V krajine remesiel Výchovný koncert Otvorená hodina z geografie Prváci na výlete Návšteva múzea v Šuranoch Súťaž CO Spomienkové podujatie k ukončeniu II. sv. vojny Vzdelávanie mladých záchranárov Knižnica v III.B Literárna súťaž Beseda s deviatakmi o II. svetovej vojne Textová podstrana Slávnostná omša za Ondreja Cabana Divadelné predstavenie Exkurzia v PD Komjatice Exkurzia piatakov v hvezdárni Jarný zber starého papiera Čitateľská olympiáda Valentínske pozdravy Správaj sa normálne Jubilejný rok Ľudovíta Štúra Šaliansky Maťko 2015 Výlet III.A Vráťme knihy do škôl - čitateľská súťaž Vianočné tvorivé dielne Americký lektor v našej škole Rómska farbička - súťaž Súťaž v recitácii povestí - triedne kolo v 3.B Z výtvarného života Výročie Nežnej revolúcie Školské podujatie k Pamätnému dňu Holokaustu Rozlúčka s p. učiteľom Hučekom Ľudské práva očami detí Vesmír očami detí - výtvarná súťaž Súťaž mladých záchranárov civilnej obrany Okresná súťaž mladých záchranárov Mladá autorka Jarné tvorivé dielne Detský čin roka Najlepšia protidrogová nástenka Deň otvorených a Vianočné tvorivé dielne Oslavy 40. výročia otvorenia novej základnej školy Súťaž Komjatice očami detí Výtvarná súťaž "Zvuky farieb" V krajine remesiel Exkurzia v Mojmírovskom kaštieli Európa v škole Krst knižky Stavanie snehuliakov Modrý kruh II.

Zaujímavé podujatia

Z výtvarného života

Z výtvarného života

V rámci výtvarného krúžku Paleta a hodín výtvarnej výchovy sa žiaci našej školy zapojili do projektu, ktorý vyhlásilo Združenie priateľov obce Komjatice Platan. Toto združenie plánuje v blízkej dobe vydať rozprávkovú knižku pod názvom Komjatické rozprávky.

Dobre viete, deti, že ak chceme rozprávky ilustrovať, musíme dobre poznať ich obsah a porozumieť textu. A tak sa mnohí z vás zdokonaľovali aj v čitateľskej gramotnosti. Pomaly, hodinu po hodine ste sa zoznamovali s hlavnými hrdinami, s tajomnými bytosťami, ktoré pochádzali priamo z horúceho pekla. Najviac vás zaujali humorne ladené rozprávky, napr. Farár, organista a kostolník alebo O šikovnom mládencovi. Pri niektorých ste zatajovali dych, pretože mali v sebe až hororové prvky. Po prečítaní trinástej rozprávky pastelky, temperky, voskovky, štetce, palety a samozrejme aj tvorivé nápady, šikovné ruky a veľký kus fantázie piatakov, tretiakov a ôsmakov vykonali kus práce a vzniklo viac ako päťdesiat výtvarných prác. Všetky sú už v Bratislave a čakajú na verdikt odbornej poroty.

Deti, zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo máme radi rozprávky? Pretože rozprávka by nebola rozprávkou, keby v nej vždy nezvíťazilo dobro a zlo nebolo potrestané. A tak vám všetkým v tento predvianočný čas želám, aby aj vo vašom živote to bolo tak, ako v našich komjatických rozprávkach: nech vždy zvíťazí dobro nad zlom!

Mgr. Naďa Behulová

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria