Textová podstrana Vedomostné ostrovy Pôstna krabička pre Afriku Predvianočná Viedeň, december 2017 Strom roka Hovorme o jedle Majstrovstvá Slovenska mladých záchranárov CO Dejepisná súťaž, 2016/2017 Literárny rok v našej škole Prvoaprílové žartíky Príprava jednoduchého jedla na pracovnom vyučovaní Čitateľaká gramotnosť Oslobodenie obce, slávnostné zhromaždenie (2017) Fit park Dobrovoľní hasiči z Rastislavíc Do školy na bicykli - súťaž Najedz sa zdravo, súťaž Živá učebňa biológie - realizácia podujatia Aktivity v Živej učebni biológie dňa 14.9.2016 Súťaž pre projekt Exkurzia v Mochovciach Komjatický dobrý skutok Vianočné tvorivé dielne a prezentácia stredných škôl Omša za O.Cabana Súťaž Literárna exkurzia Hovorme o jedle Vyhodnotenie zberu papiera Do školy na bicykli Výtvarné súťaže Motýľ a V krajine remesiel Výchovný koncert Otvorená hodina z geografie Prváci na výlete Návšteva múzea v Šuranoch Súťaž CO Spomienkové podujatie k ukončeniu II. sv. vojny Vzdelávanie mladých záchranárov Knižnica v III.B Literárna súťaž Beseda s deviatakmi o II. svetovej vojne Textová podstrana Slávnostná omša za Ondreja Cabana Divadelné predstavenie Exkurzia v PD Komjatice Exkurzia piatakov v hvezdárni Jarný zber starého papiera Čitateľská olympiáda Valentínske pozdravy Správaj sa normálne Jubilejný rok Ľudovíta Štúra Šaliansky Maťko 2015 Výlet III.A Vráťme knihy do škôl - čitateľská súťaž Vianočné tvorivé dielne Americký lektor v našej škole Rómska farbička - súťaž Súťaž v recitácii povestí - triedne kolo v 3.B Z výtvarného života Výročie Nežnej revolúcie Školské podujatie k Pamätnému dňu Holokaustu Rozlúčka s p. učiteľom Hučekom Ľudské práva očami detí Vesmír očami detí - výtvarná súťaž Súťaž mladých záchranárov civilnej obrany Okresná súťaž mladých záchranárov Mladá autorka Jarné tvorivé dielne Detský čin roka Najlepšia protidrogová nástenka Deň otvorených a Vianočné tvorivé dielne Oslavy 40. výročia otvorenia novej základnej školy Súťaž Komjatice očami detí Výtvarná súťaž "Zvuky farieb" V krajine remesiel Exkurzia v Mojmírovskom kaštieli Európa v škole Krst knižky Stavanie snehuliakov Modrý kruh II.

Zaujímavé podujatia

Americký lektor v našej škole

Dnes navštívil našu školu americký lektor Derek Cantu, ktorý pôsobí na Slovensku v rámci programu Fulbright na Strednej zdravotníckej škole v Nových Zámkoch. Besedoval s našimi ôsmakmi a deviatakmi - najprv predstavil zaujímavú prezentáciu o USA a potom sa ho žiaci pýtali rôzne otázky o jeho pobyte tu, o živote v Amerike a pod.,  na ktoré odpovedal.

Mnohí žiaci doteraz nemali možnosť stretnúť anglicky hovoriaceho "na živo". Americká angličtina je síce trochu odlišná od britskej, ktorú sa učia, ale po čase si ucho privyklo na odlišný akcent. 

Prezentácia bola veľmi pútavá.  Derek hovoril  najprv o svojom živote, potom o Amerike - o jej dobrých i horších stránkach, o vianočných tradíciách, o filmoch, ktoré má rád a pozerá počas vianočných sviatkov, dokonca poznal aj našich hokejistov hrajúcich v NHL. Môžete si ju pozrieť na tejto adrese:   https://prezi.com/yjfafgwwmeiz/an-american-in-slovakia/ .

Žiaci potom mali možnosť pýtať sa. Diskusia začala trochu rozpačitým tichom, ale potom sa otázky pekne rozbeli a niektoré triedy boli veľmi komunikatívne. 

Podujatie bolo určite prínosom pre všetkých zúčastnených a dúfame, že aj motiváciou pre angličtinu!  Je príjemné porozumieť prirodzenej angličtine,  prináša to dobrý pocit a otvára dvere do sveta. Tí, ktorí rozumeli viac, tento pocit iste zažili a tí, ktorí porozumeli menej sa po tejto skúsenosti možno zmobilizujú, aby sa ich angličtina zlepšila.

Prajeme k tomu veľa chuti a usilovnosti!

Dagmar Gonosová

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria