Textová podstrana Vedomostné ostrovy Pôstna krabička pre Afriku Predvianočná Viedeň, december 2017 Strom roka Hovorme o jedle Majstrovstvá Slovenska mladých záchranárov CO Dejepisná súťaž, 2016/2017 Literárny rok v našej škole Prvoaprílové žartíky Príprava jednoduchého jedla na pracovnom vyučovaní Čitateľaká gramotnosť Oslobodenie obce, slávnostné zhromaždenie (2017) Fit park Dobrovoľní hasiči z Rastislavíc Do školy na bicykli - súťaž Najedz sa zdravo, súťaž Živá učebňa biológie - realizácia podujatia Aktivity v Živej učebni biológie dňa 14.9.2016 Súťaž pre projekt Exkurzia v Mochovciach Komjatický dobrý skutok Vianočné tvorivé dielne a prezentácia stredných škôl Omša za O.Cabana Súťaž Literárna exkurzia Hovorme o jedle Vyhodnotenie zberu papiera Do školy na bicykli Výtvarné súťaže Motýľ a V krajine remesiel Výchovný koncert Otvorená hodina z geografie Prváci na výlete Návšteva múzea v Šuranoch Súťaž CO Spomienkové podujatie k ukončeniu II. sv. vojny Vzdelávanie mladých záchranárov Knižnica v III.B Literárna súťaž Beseda s deviatakmi o II. svetovej vojne Textová podstrana Slávnostná omša za Ondreja Cabana Divadelné predstavenie Exkurzia v PD Komjatice Exkurzia piatakov v hvezdárni Jarný zber starého papiera Čitateľská olympiáda Valentínske pozdravy Správaj sa normálne Jubilejný rok Ľudovíta Štúra Šaliansky Maťko 2015 Výlet III.A Vráťme knihy do škôl - čitateľská súťaž Vianočné tvorivé dielne Americký lektor v našej škole Rómska farbička - súťaž Súťaž v recitácii povestí - triedne kolo v 3.B Z výtvarného života Výročie Nežnej revolúcie Školské podujatie k Pamätnému dňu Holokaustu Rozlúčka s p. učiteľom Hučekom Ľudské práva očami detí Vesmír očami detí - výtvarná súťaž Súťaž mladých záchranárov civilnej obrany Okresná súťaž mladých záchranárov Mladá autorka Jarné tvorivé dielne Detský čin roka Najlepšia protidrogová nástenka Deň otvorených a Vianočné tvorivé dielne Oslavy 40. výročia otvorenia novej základnej školy Súťaž Komjatice očami detí Výtvarná súťaž "Zvuky farieb" V krajine remesiel Exkurzia v Mojmírovskom kaštieli Európa v škole Krst knižky Stavanie snehuliakov Modrý kruh II.

Zaujímavé podujatia

Vianočné tvorivé dielne

 
Dňa 09.12.2014 sa v Kultúrnom dome v Komjaticiach konali Vianočné tvorivé dielne spojené s prezentáciou stredných škôl, ktoré každoročne organizuje naša základná škola. Hlavnou organizátorkou a koordinátorkou bola pani Mgr. Martina Karasová, ktorá prítomných privítala. Slova sa ujali aj pán starosta obce Peter Hlavatý a pani riaditeľka ZŠ Mgr. Marta Gocníková. Vo svojich príhovoroch poďakovali prítomným za účasť, a keďže išlo o jubilejný 10. ročník Vianočných tvorivých dielní, zhodnotili, že ide o účasťou najväčšiu akciu za toto obdobie. Prítomným sa prihovorila aj pani riaditeľka šurianskeho gymnázia pani Ing. Mgr. Alžbeta Danielová, ktorá poďakovala za možnosť zúčastniť sa a vyzdvihla potrebu ďalšej výchovy a vzdelávania mladých ľudí.
Akcie sa zúčastnilo 18 stredných škôl z blízkeho i ďalekého okolia, za účelom prezentácie a predstavenia sa žiakom deviateho ročníka, ktorí sa aj na základe tohto podujatia môžu lepšie rozhodnúť,  kde budú pokračovať v štúdiu po skončení základnej školy. Na podujatí sme mohli vidieť a dokonca si aj zakúpiť či už vianočné pečivo, vianočné ozdoby a dekoračné predmety alebo sladkosti, ktoré ponúkali 15 predajcovia z dediny a blizkeho okolia.
Aktívne sa zúčastnili aj naši žiaci 8. ročníka, mali svoj vlastný stôl, kde vyrábali rôzne ručné práce.

 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akokoľvek zapojili do príprav Vianočných tvorivých dielní a pomohli s organizaciou a zabezpečením tohto dňa.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria