Textová podstrana Vedomostné ostrovy Pôstna krabička pre Afriku Predvianočná Viedeň, december 2017 Strom roka Hovorme o jedle Majstrovstvá Slovenska mladých záchranárov CO Dejepisná súťaž, 2016/2017 Literárny rok v našej škole Prvoaprílové žartíky Príprava jednoduchého jedla na pracovnom vyučovaní Čitateľaká gramotnosť Oslobodenie obce, slávnostné zhromaždenie (2017) Fit park Dobrovoľní hasiči z Rastislavíc Do školy na bicykli - súťaž Najedz sa zdravo, súťaž Živá učebňa biológie - realizácia podujatia Aktivity v Živej učebni biológie dňa 14.9.2016 Súťaž pre projekt Exkurzia v Mochovciach Komjatický dobrý skutok Vianočné tvorivé dielne a prezentácia stredných škôl Omša za O.Cabana Súťaž Literárna exkurzia Hovorme o jedle Vyhodnotenie zberu papiera Do školy na bicykli Výtvarné súťaže Motýľ a V krajine remesiel Výchovný koncert Otvorená hodina z geografie Prváci na výlete Návšteva múzea v Šuranoch Súťaž CO Spomienkové podujatie k ukončeniu II. sv. vojny Vzdelávanie mladých záchranárov Knižnica v III.B Literárna súťaž Beseda s deviatakmi o II. svetovej vojne Textová podstrana Slávnostná omša za Ondreja Cabana Divadelné predstavenie Exkurzia v PD Komjatice Exkurzia piatakov v hvezdárni Jarný zber starého papiera Čitateľská olympiáda Valentínske pozdravy Správaj sa normálne Jubilejný rok Ľudovíta Štúra Šaliansky Maťko 2015 Výlet III.A Vráťme knihy do škôl - čitateľská súťaž Vianočné tvorivé dielne Americký lektor v našej škole Rómska farbička - súťaž Súťaž v recitácii povestí - triedne kolo v 3.B Z výtvarného života Výročie Nežnej revolúcie Školské podujatie k Pamätnému dňu Holokaustu Rozlúčka s p. učiteľom Hučekom Ľudské práva očami detí Vesmír očami detí - výtvarná súťaž Súťaž mladých záchranárov civilnej obrany Okresná súťaž mladých záchranárov Mladá autorka Jarné tvorivé dielne Detský čin roka Najlepšia protidrogová nástenka Deň otvorených a Vianočné tvorivé dielne Oslavy 40. výročia otvorenia novej základnej školy Súťaž Komjatice očami detí Výtvarná súťaž "Zvuky farieb" V krajine remesiel Exkurzia v Mojmírovskom kaštieli Európa v škole Krst knižky Stavanie snehuliakov Modrý kruh II.

Zaujímavé podujatia

Vráťme knihy do škôl - čitateľská súťaž

Milí žiaci,

     v ostatnom čase sa veľa hovorí o tom, že deti málo čítajú. V internetovom kníhkupectve  ABC shop, s.r.o. (www.abcknihy.sk) v spolupráci s ďalšími partnermi  vymysleli projekt na podporu Vášho čítania, spojený so súťažou.  Tohto roku prebieha už IV. ročník súťaže a v minulom roku sa do nej  zapojilo 2 758 žiakov, čo je viac ako tretina stredných škôl. Vďaka pozitívnym ohlasom sa tohto roku súťaž rozširuje aj o základné a materské školy.

Do súťaže sa môže zapojiť  každý žiak ZŚ zaslaním príspevku, v ktorom opíše dojmy z prečítanej knihy v rozsahu minimálne  0,5 normostrany,  zaregistruje sa na webe www.vratmeknihydoskol.sk  a nahrá svoju prácu pod vlastným účtom. Deti z I. stupňa ešte nevedia tak písať, môžu preto poslať  kresbičku na motív prečítanej knihy. Tu je však dôležitá spoluúčasť učiteľa, ktorý  má možnosť kresbičku nahrať.  Kvalita zaslaných príspevkov sa nehodnotí, každý, kto siahne po knihe, má šancu.

Pedagógovia tiež majú možnosť zapojiť sa do súťaže v kategórii „Knižný anjel“, a to tak, že žiak, ktorý sa zapojí do súťaže má možnosť uviesť meno svojho Knižného anjela (teda učiteľa), ktorý podporil jeho túžbu čítať knihy.  Zaradia  sa do losovania o lákavé knižné ceny, notebook s tlačiarňou, či dvojdňový výlet do Bruselu spojený s návštevou  Európskeho parlamentu.  Učitelia I. stupňa, ktorí sa zaregistrujú ako pedagóg a nahrávajú príspevky či kresbičky žiakov pod vlastným účtom, sú do kategórie Knižný anjel zaradení automaticky.

Novinkou súťaže je ocenenie „Najaktívnejšia škola“.  Získa ju škola, ktorej sa podarí zapojiť do súťaže najviac žiakov. Prichystané sú tu atraktívne ceny.

Tešíme sa na Vaše príspevky!

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria