Textová podstrana Vedomostné ostrovy Pôstna krabička pre Afriku Predvianočná Viedeň, december 2017 Strom roka Hovorme o jedle Majstrovstvá Slovenska mladých záchranárov CO Dejepisná súťaž, 2016/2017 Literárny rok v našej škole Prvoaprílové žartíky Príprava jednoduchého jedla na pracovnom vyučovaní Čitateľaká gramotnosť Oslobodenie obce, slávnostné zhromaždenie (2017) Fit park Dobrovoľní hasiči z Rastislavíc Do školy na bicykli - súťaž Najedz sa zdravo, súťaž Živá učebňa biológie - realizácia podujatia Aktivity v Živej učebni biológie dňa 14.9.2016 Súťaž pre projekt Exkurzia v Mochovciach Komjatický dobrý skutok Vianočné tvorivé dielne a prezentácia stredných škôl Omša za O.Cabana Súťaž Literárna exkurzia Hovorme o jedle Vyhodnotenie zberu papiera Do školy na bicykli Výtvarné súťaže Motýľ a V krajine remesiel Výchovný koncert Otvorená hodina z geografie Prváci na výlete Návšteva múzea v Šuranoch Súťaž CO Spomienkové podujatie k ukončeniu II. sv. vojny Vzdelávanie mladých záchranárov Knižnica v III.B Literárna súťaž Beseda s deviatakmi o II. svetovej vojne Textová podstrana Slávnostná omša za Ondreja Cabana Divadelné predstavenie Exkurzia v PD Komjatice Exkurzia piatakov v hvezdárni Jarný zber starého papiera Čitateľská olympiáda Valentínske pozdravy Správaj sa normálne Jubilejný rok Ľudovíta Štúra Šaliansky Maťko 2015 Výlet III.A Vráťme knihy do škôl - čitateľská súťaž Vianočné tvorivé dielne Americký lektor v našej škole Rómska farbička - súťaž Súťaž v recitácii povestí - triedne kolo v 3.B Z výtvarného života Výročie Nežnej revolúcie Školské podujatie k Pamätnému dňu Holokaustu Rozlúčka s p. učiteľom Hučekom Ľudské práva očami detí Vesmír očami detí - výtvarná súťaž Súťaž mladých záchranárov civilnej obrany Okresná súťaž mladých záchranárov Mladá autorka Jarné tvorivé dielne Detský čin roka Najlepšia protidrogová nástenka Deň otvorených a Vianočné tvorivé dielne Oslavy 40. výročia otvorenia novej základnej školy Súťaž Komjatice očami detí Výtvarná súťaž "Zvuky farieb" V krajine remesiel Exkurzia v Mojmírovskom kaštieli Európa v škole Krst knižky Stavanie snehuliakov Modrý kruh II.

Zaujímavé podujatia

Hovorme o jedle

HOVORME O JEDLE

Naša škola sa zapojila do súťaže Hovorme o jedle, do dennej témy   „Jedz a hýb sa“.

Zdravé stravovanie a dostatočná pohybová aktivita sú dôležité v prevencii súčasných civilizačných chorôb ako sú srdcovocievne ochorenia, vysoký krvný tlak a cukrovka. Pravidelná fyzická aktivita pomáha zlepšovať fyzickú kondíciu a celkovú imunitu, upravovať telesnú hmotnosť, zlepšovať držanie tela a pozitívne ovplyvňovať myslenie a duševné zdravie.

O jedle hovorili žiaci  VI.A na hodine biológie pod vedením p. učiteľky PaedDr. Kataríny Hanesovej. Urobili si potravinovú pyramídu, ktorú potom samy prezentovali. Spolu s rodičmi, starými rodičmi a súrodencami pripravili rôzne nátierky, zeleninové, ovocné šaláty, lokše, tekvicové a zemiakové placky, smoothie,  banánový chlieb, bezlepkový perník, műsli tyčinky, smotanovú tortu, jablkové koláče.... Jednotlivé recepty aj napísali a vytvorili z nich krásny receptár. Pripravili aj bylinkové čaje z byliniek vypestovaných v našej škole v živej učebni biológie: medovkový, mätový, lipový a čaj z materinej dúšky.

Na záver bola ochutnávka zdravých jedál. Všetkým veľmi chutilo. Ďakujeme rodičom,  starým rodičom aj ostatným rodinným príslušníkom za spoluprácu a pomoc pri príprave pokrmov.

V rámci súťaže sa robili aj ďalšie aktivity súvisiace s pohybom alebo výtvarným stvárnením zdravej výživy.

Keďže pre zdravý život je nevyhnutný aj pohyb, žiaci si na telesnej výchove zabehali, zahrali futbal, florbal, volejbal a ďalšie pohybové akttivity.

Na výtvarnej výchove žiaci našej školy maľovali rôzne potraviny, ktoré sú súčasťou potravinovej pyramídy, mladší žiaci zase vyrábali zdravé potraviny z plasteliny.

Všetky aktivity sme zdokumentovali a pani učiteľka Hanesová ich pošle do súťaže. Veríme, že aj keď nevyhráme,  porotu zaujmeme a niečo užitočné sme sa opäť aj naučili.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria