Textová podstrana Vedomostné ostrovy Pôstna krabička pre Afriku Predvianočná Viedeň, december 2017 Strom roka Hovorme o jedle Majstrovstvá Slovenska mladých záchranárov CO Dejepisná súťaž, 2016/2017 Literárny rok v našej škole Prvoaprílové žartíky Príprava jednoduchého jedla na pracovnom vyučovaní Čitateľaká gramotnosť Oslobodenie obce, slávnostné zhromaždenie (2017) Fit park Dobrovoľní hasiči z Rastislavíc Do školy na bicykli - súťaž Najedz sa zdravo, súťaž Živá učebňa biológie - realizácia podujatia Aktivity v Živej učebni biológie dňa 14.9.2016 Súťaž pre projekt Exkurzia v Mochovciach Komjatický dobrý skutok Vianočné tvorivé dielne a prezentácia stredných škôl Omša za O.Cabana Súťaž Literárna exkurzia Hovorme o jedle Vyhodnotenie zberu papiera Do školy na bicykli Výtvarné súťaže Motýľ a V krajine remesiel Výchovný koncert Otvorená hodina z geografie Prváci na výlete Návšteva múzea v Šuranoch Súťaž CO Spomienkové podujatie k ukončeniu II. sv. vojny Vzdelávanie mladých záchranárov Knižnica v III.B Literárna súťaž Beseda s deviatakmi o II. svetovej vojne Textová podstrana Slávnostná omša za Ondreja Cabana Divadelné predstavenie Exkurzia v PD Komjatice Exkurzia piatakov v hvezdárni Jarný zber starého papiera Čitateľská olympiáda Valentínske pozdravy Správaj sa normálne Jubilejný rok Ľudovíta Štúra Šaliansky Maťko 2015 Výlet III.A Vráťme knihy do škôl - čitateľská súťaž Vianočné tvorivé dielne Americký lektor v našej škole Rómska farbička - súťaž Súťaž v recitácii povestí - triedne kolo v 3.B Z výtvarného života Výročie Nežnej revolúcie Školské podujatie k Pamätnému dňu Holokaustu Rozlúčka s p. učiteľom Hučekom Ľudské práva očami detí Vesmír očami detí - výtvarná súťaž Súťaž mladých záchranárov civilnej obrany Okresná súťaž mladých záchranárov Mladá autorka Jarné tvorivé dielne Detský čin roka Najlepšia protidrogová nástenka Deň otvorených a Vianočné tvorivé dielne Oslavy 40. výročia otvorenia novej základnej školy Súťaž Komjatice očami detí Výtvarná súťaž "Zvuky farieb" V krajine remesiel Exkurzia v Mojmírovskom kaštieli Európa v škole Krst knižky Stavanie snehuliakov Modrý kruh II.

Zaujímavé podujatia

Jubilejný rok Ľudovíta Štúra

Určite každý z vás mal alebo má vo svojom živote nejaký vzor. Človeka, ktorého si váži a ktorého obdivuje. Máte iné vzory, ako mali vaši rodičia, starí rodičia... Viete, koho obdivovala slovenská mládež v 1. polovici 19. storočia? Volal sa Ľudovít, fam. Ľudevít Štúr. Vynikal nielen fyzickou krásou, meral takmer stodeväťdesiat centimetrov (čo bolo na tú dobu veľa), mal vyšportovanú postavu a veľmi dbal na svoj zovňajšok. Rád sa člnkoval po Dunaji, výborne jazdil na koni a šermoval.

O tom, čím všetkým bol Ľudovít Štúr sa učíte na hodinách literárnej výchovy, bližšie informácie a fotodokumentáciu si môžete pozrieť na chodbovej nástenke. Bol to muž slova a činu. Pomoc slovenskému národu si postavil za svoj najvyšší cieľ a v roku 1843 uzákonil spisovnú slovenčinu. Svoje dielo, novú slovenčinu, privítal nežne a láskavo: „Tak vitaj nám, vitaj, slovenčina naša! Si dcéra slávy pekná, rovnoprávna, ale oddávna utajená pre svetom. Vitaj nám, drahá...“

Žiada sa mi zamyslieť nad tým, či sme dnes hodní odkazu Ľ. Štúra. Hovoríme ešte po slovensky? Rýchly vývoj spoločnosti mení naše životy i našu reč. Sme svedkami rýchleho preberania cudzích slov z iných jazykov. Nezdá sa vám, že niekedy zbytočne používame cudzie slová? Veď naša slovná zásoba je taká bohatá a pestrá. Kultúra jazyka súvisí aj s čítaním. Beletria vždy bola a je studnicou jazyka. Ruku na srdce, deti, kedy ste si naposledy prečítali nejakú knihu len tak, z vlastnej vôle a nie preto, že ste museli?

V tomto roku si pripomíname okrúhle 200. výročie narodenia Ľ.Štúra, preto vláda SR vyhlásila rok 2015 ROKOM ĽUDOVÍTA  ŠTÚRA.

Často si kladiem otázku: Keby sme sa dnes mohli stretnúť s Ľ. Štúrom, rozumeli by sme si ešte? Asi by sme sa dohovorili, ale Štúr by bol určite smutný z toho, že málo čítate, že vo svojom peknom jazyku používate zbytočne veľa cudzích slov a vulgarizmov, že mnohí z vás neveľmi dbajú na kultúru jazyka.

Presvedčte ma o tom, že sa mýlim...

 

                                                                                                                                     Mgr. Naďa Behulová

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria