Textová podstrana Vedomostné ostrovy Pôstna krabička pre Afriku Predvianočná Viedeň, december 2017 Strom roka Hovorme o jedle Majstrovstvá Slovenska mladých záchranárov CO Dejepisná súťaž, 2016/2017 Literárny rok v našej škole Prvoaprílové žartíky Príprava jednoduchého jedla na pracovnom vyučovaní Čitateľaká gramotnosť Oslobodenie obce, slávnostné zhromaždenie (2017) Fit park Dobrovoľní hasiči z Rastislavíc Do školy na bicykli - súťaž Najedz sa zdravo, súťaž Živá učebňa biológie - realizácia podujatia Aktivity v Živej učebni biológie dňa 14.9.2016 Súťaž pre projekt Exkurzia v Mochovciach Komjatický dobrý skutok Vianočné tvorivé dielne a prezentácia stredných škôl Omša za O.Cabana Súťaž Literárna exkurzia Hovorme o jedle Vyhodnotenie zberu papiera Do školy na bicykli Výtvarné súťaže Motýľ a V krajine remesiel Výchovný koncert Otvorená hodina z geografie Prváci na výlete Návšteva múzea v Šuranoch Súťaž CO Spomienkové podujatie k ukončeniu II. sv. vojny Vzdelávanie mladých záchranárov Knižnica v III.B Literárna súťaž Beseda s deviatakmi o II. svetovej vojne Textová podstrana Slávnostná omša za Ondreja Cabana Divadelné predstavenie Exkurzia v PD Komjatice Exkurzia piatakov v hvezdárni Jarný zber starého papiera Čitateľská olympiáda Valentínske pozdravy Správaj sa normálne Jubilejný rok Ľudovíta Štúra Šaliansky Maťko 2015 Výlet III.A Vráťme knihy do škôl - čitateľská súťaž Vianočné tvorivé dielne Americký lektor v našej škole Rómska farbička - súťaž Súťaž v recitácii povestí - triedne kolo v 3.B Z výtvarného života Výročie Nežnej revolúcie Školské podujatie k Pamätnému dňu Holokaustu Rozlúčka s p. učiteľom Hučekom Ľudské práva očami detí Vesmír očami detí - výtvarná súťaž Súťaž mladých záchranárov civilnej obrany Okresná súťaž mladých záchranárov Mladá autorka Jarné tvorivé dielne Detský čin roka Najlepšia protidrogová nástenka Deň otvorených a Vianočné tvorivé dielne Oslavy 40. výročia otvorenia novej základnej školy Súťaž Komjatice očami detí Výtvarná súťaž "Zvuky farieb" V krajine remesiel Exkurzia v Mojmírovskom kaštieli Európa v škole Krst knižky Stavanie snehuliakov Modrý kruh II.

Zaujímavé podujatia

Strom roka

Nadácia EKOPOLIS vyhlasuje každý rok súťaž o Strom roka. Tohto roku bolo v rámci Slovenska prihlásených 70 stromov. Jedným z nich bol aj platan, ktorý rastie v komjatickom parku. Do súťaže ho prihlásila Mgr. Andrea Nerečová. Je to krásny, obrovský strom, ktorý má 138 rokov, meria 28 metrov a obvod jeho kmeňa je 930 cm. 

Súťaž spočívala v hlasovaní - buď  cez internet alebo písomne. Veľkú zásluhu na tom, že práve komjatický platan dostal najviac hlasov mala naša personalistka -  Zuzana Ostrožlíková. Zmobilizovala nielen našich žiakov ale aj širokú komjatickú verejnosť. A tak sa stalo, že náš platan súťaž vyhral. Výhru si boli osobne prevziať v Bratislave všetci tí, ktorí sa najviac podieľali na tom, že platan mal taký úspech. Spolu s nimi bola aj naša žiačka, Alexandra Porubská, ktorá bola vylosovaná zo všetkých tých, ktorí posielali hlasy. Patrónom súťaže bol známy slovenský spevák Peter Lipa, ktorý sa tiež zúčastnil malej slávnosti odovzdávania ceny.

Obsahom výhry je Odborné ošetrenie stromu v hodnote 333 eur a postup do európskeho hlasovania. Ak sa tak aktívne zapojíme do hlasovania, ako to bolo v slovenskom meradle, máme veľké šance.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria