Textová podstrana Vedomostné ostrovy Pôstna krabička pre Afriku Predvianočná Viedeň, december 2017 Strom roka Hovorme o jedle Majstrovstvá Slovenska mladých záchranárov CO Dejepisná súťaž, 2016/2017 Literárny rok v našej škole Prvoaprílové žartíky Príprava jednoduchého jedla na pracovnom vyučovaní Čitateľaká gramotnosť Oslobodenie obce, slávnostné zhromaždenie (2017) Fit park Dobrovoľní hasiči z Rastislavíc Do školy na bicykli - súťaž Najedz sa zdravo, súťaž Živá učebňa biológie - realizácia podujatia Aktivity v Živej učebni biológie dňa 14.9.2016 Súťaž pre projekt Exkurzia v Mochovciach Komjatický dobrý skutok Vianočné tvorivé dielne a prezentácia stredných škôl Omša za O.Cabana Súťaž Literárna exkurzia Hovorme o jedle Vyhodnotenie zberu papiera Do školy na bicykli Výtvarné súťaže Motýľ a V krajine remesiel Výchovný koncert Otvorená hodina z geografie Prváci na výlete Návšteva múzea v Šuranoch Súťaž CO Spomienkové podujatie k ukončeniu II. sv. vojny Vzdelávanie mladých záchranárov Knižnica v III.B Literárna súťaž Beseda s deviatakmi o II. svetovej vojne Textová podstrana Slávnostná omša za Ondreja Cabana Divadelné predstavenie Exkurzia v PD Komjatice Exkurzia piatakov v hvezdárni Jarný zber starého papiera Čitateľská olympiáda Valentínske pozdravy Správaj sa normálne Jubilejný rok Ľudovíta Štúra Šaliansky Maťko 2015 Výlet III.A Vráťme knihy do škôl - čitateľská súťaž Vianočné tvorivé dielne Americký lektor v našej škole Rómska farbička - súťaž Súťaž v recitácii povestí - triedne kolo v 3.B Z výtvarného života Výročie Nežnej revolúcie Školské podujatie k Pamätnému dňu Holokaustu Rozlúčka s p. učiteľom Hučekom Ľudské práva očami detí Vesmír očami detí - výtvarná súťaž Súťaž mladých záchranárov civilnej obrany Okresná súťaž mladých záchranárov Mladá autorka Jarné tvorivé dielne Detský čin roka Najlepšia protidrogová nástenka Deň otvorených a Vianočné tvorivé dielne Oslavy 40. výročia otvorenia novej základnej školy Súťaž Komjatice očami detí Výtvarná súťaž "Zvuky farieb" V krajine remesiel Exkurzia v Mojmírovskom kaštieli Európa v škole Krst knižky Stavanie snehuliakov Modrý kruh II.

Zaujímavé podujatia

Hovorme o jedle

Naša škola sa zapojila do súťaže Hovorme o jedle do dennej témy „Ovocie a zelenina“. Ovocie a zelenina sú dôležitou súčasťou každodennej potravy. Zdravé stravovacie návyky a pohyb sú dôležitou prevenciou civilizačných ochorení ako je obezita, cukrovka, vysoký krvný tlak a srdcovocievne ochorenia.

Aby žiaci získali ucelený prehľad o jednotlivých skupinách potravinovej pyramídy, vytvorili sme si ju na nástenke. Porozprávali sme si o dôležitosti jednotlivých potravín v našej strave. Najviac sme sa však venovali ovociu a zelenine. Marek Kollár pripravil prezentáciu o ovocí a zelenine, ktorú pekne prezentoval ostatným žiakom. Žiaci priniesli rôzne druhy ovocia a zeleniny, ktoré roztriedili do skupín podľa druhov a potom z nich pripravili chutné ovocné a zeleninové šaláty. Pripravili aj zdravšiu verziu sladkostí nepečenú jogurtovo-ovocnú tortu. Nakoniec bola ochutnávka na ktorej všetkým veľmi chutilo. Oboznámili žiakov 1. – 5. ročníka o dôležitosti ovocia a zeleniny v potrave a ponúkli ich jabĺčkami a hroznom.

Najviac aktivít zrealizovali žiaci VI. B triedy. VI. A trieda na hodine biológie pripravila nástenku zásady správnej výživy.  

Projekt so žiakmi realizovala PaedDr.Katarína Hanesová

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria