Textová podstrana Vedomostné ostrovy Pôstna krabička pre Afriku Predvianočná Viedeň, december 2017 Strom roka Hovorme o jedle Majstrovstvá Slovenska mladých záchranárov CO Dejepisná súťaž, 2016/2017 Literárny rok v našej škole Prvoaprílové žartíky Príprava jednoduchého jedla na pracovnom vyučovaní Čitateľaká gramotnosť Oslobodenie obce, slávnostné zhromaždenie (2017) Fit park Dobrovoľní hasiči z Rastislavíc Do školy na bicykli - súťaž Najedz sa zdravo, súťaž Živá učebňa biológie - realizácia podujatia Aktivity v Živej učebni biológie dňa 14.9.2016 Súťaž pre projekt Exkurzia v Mochovciach Komjatický dobrý skutok Vianočné tvorivé dielne a prezentácia stredných škôl Omša za O.Cabana Súťaž Literárna exkurzia Hovorme o jedle Vyhodnotenie zberu papiera Do školy na bicykli Výtvarné súťaže Motýľ a V krajine remesiel Výchovný koncert Otvorená hodina z geografie Prváci na výlete Návšteva múzea v Šuranoch Súťaž CO Spomienkové podujatie k ukončeniu II. sv. vojny Vzdelávanie mladých záchranárov Knižnica v III.B Literárna súťaž Beseda s deviatakmi o II. svetovej vojne Textová podstrana Slávnostná omša za Ondreja Cabana Divadelné predstavenie Exkurzia v PD Komjatice Exkurzia piatakov v hvezdárni Jarný zber starého papiera Čitateľská olympiáda Valentínske pozdravy Správaj sa normálne Jubilejný rok Ľudovíta Štúra Šaliansky Maťko 2015 Výlet III.A Vráťme knihy do škôl - čitateľská súťaž Vianočné tvorivé dielne Americký lektor v našej škole Rómska farbička - súťaž Súťaž v recitácii povestí - triedne kolo v 3.B Z výtvarného života Výročie Nežnej revolúcie Školské podujatie k Pamätnému dňu Holokaustu Rozlúčka s p. učiteľom Hučekom Ľudské práva očami detí Vesmír očami detí - výtvarná súťaž Súťaž mladých záchranárov civilnej obrany Okresná súťaž mladých záchranárov Mladá autorka Jarné tvorivé dielne Detský čin roka Najlepšia protidrogová nástenka Deň otvorených a Vianočné tvorivé dielne Oslavy 40. výročia otvorenia novej základnej školy Súťaž Komjatice očami detí Výtvarná súťaž "Zvuky farieb" V krajine remesiel Exkurzia v Mojmírovskom kaštieli Európa v škole Krst knižky Stavanie snehuliakov Modrý kruh II.

Zaujímavé podujatia

Literárna exkurzia

Tento mesiac, presne 28. októbra si pripomenieme okrúhle dvesté výročie narodenia génia slovenského národa Ľudovíta Štúra.

Rok Ľudovíta Štúra je príležitosť zamyslieť sa nielen nad jeho osobnosťou, ale i nad našou súčasnosťou. Štúr už ako dvadsaťosemročný pochopil, že poslednou šancou na národnú záchranu je spisovný jazyk, ktorý aj spolu s Hodžom a Hurbanom v roku 1843 uzákonil. Všetkými svojimi silami pomáhal rúcať nehumánny spoločenský poriadok.

Možno to tak cítime mnohí: v dnešnom skomercionalizovanom svete by sme potrebovalil nového Štúra s jeho jasnozrivosťou, oduševnením, čestnosťou...

Jar slovenského národa je názov výstavného projektu Slovenskej národnej knižnice, ktorý je inštalovaný v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch, a ktorého sa zúčastnili deviataci z našej školy spolu s triednymi pani učiteľkami. Projekt je venovaný Ľudovítovi Štúrovi a štúrovskej generácii. Prezentuje výber autentických archívnych a múzejných pamiatok uchovávaných v múzeách Slovenska.

Návšteva výstavy obohatila a rozšírila obzor vedomostí našich žiakov. Spoločne sme tak prežili príjemný jesenný deň.

Mgr. Naďa Behulová

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria