Textová podstrana Vedomostné ostrovy Pôstna krabička pre Afriku Predvianočná Viedeň, december 2017 Strom roka Hovorme o jedle Majstrovstvá Slovenska mladých záchranárov CO Dejepisná súťaž, 2016/2017 Literárny rok v našej škole Prvoaprílové žartíky Príprava jednoduchého jedla na pracovnom vyučovaní Čitateľaká gramotnosť Oslobodenie obce, slávnostné zhromaždenie (2017) Fit park Dobrovoľní hasiči z Rastislavíc Do školy na bicykli - súťaž Najedz sa zdravo, súťaž Živá učebňa biológie - realizácia podujatia Aktivity v Živej učebni biológie dňa 14.9.2016 Súťaž pre projekt Exkurzia v Mochovciach Komjatický dobrý skutok Vianočné tvorivé dielne a prezentácia stredných škôl Omša za O.Cabana Súťaž Literárna exkurzia Hovorme o jedle Vyhodnotenie zberu papiera Do školy na bicykli Výtvarné súťaže Motýľ a V krajine remesiel Výchovný koncert Otvorená hodina z geografie Prváci na výlete Návšteva múzea v Šuranoch Súťaž CO Spomienkové podujatie k ukončeniu II. sv. vojny Vzdelávanie mladých záchranárov Knižnica v III.B Literárna súťaž Beseda s deviatakmi o II. svetovej vojne Textová podstrana Slávnostná omša za Ondreja Cabana Divadelné predstavenie Exkurzia v PD Komjatice Exkurzia piatakov v hvezdárni Jarný zber starého papiera Čitateľská olympiáda Valentínske pozdravy Správaj sa normálne Jubilejný rok Ľudovíta Štúra Šaliansky Maťko 2015 Výlet III.A Vráťme knihy do škôl - čitateľská súťaž Vianočné tvorivé dielne Americký lektor v našej škole Rómska farbička - súťaž Súťaž v recitácii povestí - triedne kolo v 3.B Z výtvarného života Výročie Nežnej revolúcie Školské podujatie k Pamätnému dňu Holokaustu Rozlúčka s p. učiteľom Hučekom Ľudské práva očami detí Vesmír očami detí - výtvarná súťaž Súťaž mladých záchranárov civilnej obrany Okresná súťaž mladých záchranárov Mladá autorka Jarné tvorivé dielne Detský čin roka Najlepšia protidrogová nástenka Deň otvorených a Vianočné tvorivé dielne Oslavy 40. výročia otvorenia novej základnej školy Súťaž Komjatice očami detí Výtvarná súťaž "Zvuky farieb" V krajine remesiel Exkurzia v Mojmírovskom kaštieli Európa v škole Krst knižky Stavanie snehuliakov Modrý kruh II.

Zaujímavé podujatia

Omša za O.Cabana

Dnes, 7.12.2015 sme si pripomenuli narodenie významného činiteľa na poli vzdelávania aj národovca Andreja Cabana. Žiaci a učitelia sa najprv zhromaždili vo vestibule našej školy, kde pán farár Štefan Vicen posvätil novoumiestnenú bustu Andreja Cabana. Potom sme sa spoločne pobrali do kostala na slávnostnú omšu za A.Cabana. Tohtoročná omša bola výnimočná tým, že sa jej zúčastnili zástupcovia obce Selce, kde sa A.Caban narodil. Selčania prispeli aj pekným kultúrnym programom.

Podujatie zahájila a moderovala p. Repková. Na začiatku zaspieval Komjatický súbor Vrbina a potom začala omša. Celebroval ju spolu s našim pánom farárom Vicenom pán farár zo Seliec - Gabriel Brendza. V kázni, ktorá bola poučná a zaujímavá, sme sa dozvedeli aj niektoré nové infomácie o kňazovi A.Cabanovi - z jeho rodiska. 

Po omši sa prihovorili veriacim  náš pán starosta Peter Hlavatý. Starosta obce Selce Ján Kupec bol príjemne prekvapený, ako sa venujeme pamiatke A.Cabana a na oplátku pozval zastupiteľov našej obce k nim. Potom vystúpili mladí členovia ZUŠ s hudobným i speváckym programom. A na záver znovu zaspieval náš súbor Vrbina.

Po ukončení slávnostnej časti programu v kostole sme všetci spolu prešli k buste A.Cabana na námestí, kde sa položili vence na jeho počesť.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria