Textová podstrana Vedomostné ostrovy Pôstna krabička pre Afriku Predvianočná Viedeň, december 2017 Strom roka Hovorme o jedle Majstrovstvá Slovenska mladých záchranárov CO Dejepisná súťaž, 2016/2017 Literárny rok v našej škole Prvoaprílové žartíky Príprava jednoduchého jedla na pracovnom vyučovaní Čitateľaká gramotnosť Oslobodenie obce, slávnostné zhromaždenie (2017) Fit park Dobrovoľní hasiči z Rastislavíc Do školy na bicykli - súťaž Najedz sa zdravo, súťaž Živá učebňa biológie - realizácia podujatia Aktivity v Živej učebni biológie dňa 14.9.2016 Súťaž pre projekt Exkurzia v Mochovciach Komjatický dobrý skutok Vianočné tvorivé dielne a prezentácia stredných škôl Omša za O.Cabana Súťaž Literárna exkurzia Hovorme o jedle Vyhodnotenie zberu papiera Do školy na bicykli Výtvarné súťaže Motýľ a V krajine remesiel Výchovný koncert Otvorená hodina z geografie Prváci na výlete Návšteva múzea v Šuranoch Súťaž CO Spomienkové podujatie k ukončeniu II. sv. vojny Vzdelávanie mladých záchranárov Knižnica v III.B Literárna súťaž Beseda s deviatakmi o II. svetovej vojne Textová podstrana Slávnostná omša za Ondreja Cabana Divadelné predstavenie Exkurzia v PD Komjatice Exkurzia piatakov v hvezdárni Jarný zber starého papiera Čitateľská olympiáda Valentínske pozdravy Správaj sa normálne Jubilejný rok Ľudovíta Štúra Šaliansky Maťko 2015 Výlet III.A Vráťme knihy do škôl - čitateľská súťaž Vianočné tvorivé dielne Americký lektor v našej škole Rómska farbička - súťaž Súťaž v recitácii povestí - triedne kolo v 3.B Z výtvarného života Výročie Nežnej revolúcie Školské podujatie k Pamätnému dňu Holokaustu Rozlúčka s p. učiteľom Hučekom Ľudské práva očami detí Vesmír očami detí - výtvarná súťaž Súťaž mladých záchranárov civilnej obrany Okresná súťaž mladých záchranárov Mladá autorka Jarné tvorivé dielne Detský čin roka Najlepšia protidrogová nástenka Deň otvorených a Vianočné tvorivé dielne Oslavy 40. výročia otvorenia novej základnej školy Súťaž Komjatice očami detí Výtvarná súťaž "Zvuky farieb" V krajine remesiel Exkurzia v Mojmírovskom kaštieli Európa v škole Krst knižky Stavanie snehuliakov Modrý kruh II.

Zaujímavé podujatia

Vianočné tvorivé dielne a prezentácia stredných škôl

Dňa 8.decembra 2015 sa konali v Kultúrnom dome tradičné Vianočné tvorivé dielne spojené s prezentáciou Stredných škôl z Nitry, Nových Zámkov, Šurian, Kalnej nad Hronom a Mojmíroviec. Toto krásne a zaujímavé podujatie organizovala naša škola už po 11. krát a posledné tri roky bola hlavnou  koordinátorkou celej akcie výchovna poradkyňa Mgr. Martina Karasová. Tejto akcie sa zúčastnilo 20 stredných škôl a odborných učilíšť  za účelom prezentácie a predstavenia sa žiakom ôsmeho a  deviateho   ročníka a množstvo tvorivých ľudí - predajcov a vystavovateľov, z Komjatíc a okolia. Žiaci končiaci základnú školu sa mohli informovať o odboroch a možnostiach štúdia na stredných školách po skončení základnej školy. Okrem našich žiakov sa prišli informovat o ďalšom štúdiu aj žiaci zo Základnej školy Mojzesovo  a tiež 40 deviatakov spolu s pani učiteľkami z  Nitry zo Základnej školy Beethovenova. Išlo o účasťou najväčšiu akciu za uplynulé roky. Veľké poďakovanie patri všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do prípravy a organizácie tohto podujatia.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria