Textová podstrana Vedomostné ostrovy Pôstna krabička pre Afriku Predvianočná Viedeň, december 2017 Strom roka Hovorme o jedle Majstrovstvá Slovenska mladých záchranárov CO Dejepisná súťaž, 2016/2017 Literárny rok v našej škole Prvoaprílové žartíky Príprava jednoduchého jedla na pracovnom vyučovaní Čitateľaká gramotnosť Oslobodenie obce, slávnostné zhromaždenie (2017) Fit park Dobrovoľní hasiči z Rastislavíc Do školy na bicykli - súťaž Najedz sa zdravo, súťaž Živá učebňa biológie - realizácia podujatia Aktivity v Živej učebni biológie dňa 14.9.2016 Súťaž pre projekt Exkurzia v Mochovciach Komjatický dobrý skutok Vianočné tvorivé dielne a prezentácia stredných škôl Omša za O.Cabana Súťaž Literárna exkurzia Hovorme o jedle Vyhodnotenie zberu papiera Do školy na bicykli Výtvarné súťaže Motýľ a V krajine remesiel Výchovný koncert Otvorená hodina z geografie Prváci na výlete Návšteva múzea v Šuranoch Súťaž CO Spomienkové podujatie k ukončeniu II. sv. vojny Vzdelávanie mladých záchranárov Knižnica v III.B Literárna súťaž Beseda s deviatakmi o II. svetovej vojne Textová podstrana Slávnostná omša za Ondreja Cabana Divadelné predstavenie Exkurzia v PD Komjatice Exkurzia piatakov v hvezdárni Jarný zber starého papiera Čitateľská olympiáda Valentínske pozdravy Správaj sa normálne Jubilejný rok Ľudovíta Štúra Šaliansky Maťko 2015 Výlet III.A Vráťme knihy do škôl - čitateľská súťaž Vianočné tvorivé dielne Americký lektor v našej škole Rómska farbička - súťaž Súťaž v recitácii povestí - triedne kolo v 3.B Z výtvarného života Výročie Nežnej revolúcie Školské podujatie k Pamätnému dňu Holokaustu Rozlúčka s p. učiteľom Hučekom Ľudské práva očami detí Vesmír očami detí - výtvarná súťaž Súťaž mladých záchranárov civilnej obrany Okresná súťaž mladých záchranárov Mladá autorka Jarné tvorivé dielne Detský čin roka Najlepšia protidrogová nástenka Deň otvorených a Vianočné tvorivé dielne Oslavy 40. výročia otvorenia novej základnej školy Súťaž Komjatice očami detí Výtvarná súťaž "Zvuky farieb" V krajine remesiel Exkurzia v Mojmírovskom kaštieli Európa v škole Krst knižky Stavanie snehuliakov Modrý kruh II.

Zaujímavé podujatia

Živá učebňa biológie - realizácia podujatia

Tento týždeň, dňa 14.9.2016 sa uskutočnilo veľmi vydarené podujatie v rámci projektu Živá učebňa biológie, vo forme niekoľkých aktivít. Zúčastnili sa ho žiaci siedmych a ôsmych ročníkov.   Hlavné podujatie sa konalo v novovybudovanom areiáli nášho átria - pod altánkom. P. učiteľka PaedDr. Katarína Hanesová v úvode informovala prítomných žiakov, vedenie školy a niektoré kolegyne o podstate a cieľoch projektu Živá učebňa biológie, na ktorý prispeli aj podniky BRAMAC a TESCO, za čo im poďakovala. Potom začali aktivity podujatia nasledovne: vybraní žiaci predniesli informácie o vybraných - najznámejších liečivých bylinách a ich liečivých účinkoch. Žiaci ôsmych ročníkov riešili kvíz v počítačovej učebni. Pod altánkom bolo pripravených 6 stanovíšť a pri každom z nich žiaci riešili v skupinkách stanovené úlohy: ozdobovali fľaše na sušené byliny, plnili nimi voňavé vrecúška, priraďovali rastliny k obrázkom riešili osemsmerovku, skladali krátku básničku o bylinách, študovali materiály o liečivých bylinách. Niektoré úlohy boli súťažné a na záver boli vyhodnotené. Všetci účastníci dostali za odmenu sladkosti a víťazné družstvá dostali väčšie balíčky - všetko o TESCA. Ďakujeme im za poskytnuté darčeky!  Ako občerstvenie sme si všetci vypili výborné čaje pripravené z byliniek natrhaných v átriu, kde ich žiaci vypestovali, natrhali a vysušili.  Čaje rozvoniavali po celej škole aj vonku a ešte aké sú zdrave!

Všetci si podujatie chválili, žiaci účasť na aktivitách nevnímali len formálne, pracovali s pasiou a radi. Všetko síce prebehlo počas jedného dopoludnia, príprava však trvala oveľa dlhšie - od vypestovania bylín, premyslenia stratégie, cez prípravu materiálov, až po jeho realizáciu. Podujatie pripravovala p. učiteľka PaedDr. Hanesová, učiteľka biológie. Patrí jej za to srdečná vďaka.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria