Dôležité termíny pre deviatakov Kedy dieťa nie je zrelé pre školu? Ako prijať vysvedčenie Čo by mal ovládať budúci prvák Rady pre žiakov i rodičov Harmonogram Testovanie 9 - 2019

Okienko výchovného poradcu

Rady pre žiakov i rodičov

Ako sa učiť

     Ak chcete, aby dieťa nosilo zo školy dobré známky, musíte ho naučiť učiť sa efektívne. Vyskúšajte dodržať tieto rady:

-  Rodičia, buďte trpezliví. Hlavne prvákom môže ísť učenie spočiatku ťažko. Na učenie s deťmi si preto vyčleňte dostatok času.

-    Po vyučovaní v škole má mať školák prestávku. Optimálny čas na učenie je medzi 15.- 17. hodinou popoludní.

-     Pri učení je dobré zapojiť čo najviac zmyslov, teda aj sluch a reč. Deti by mali učivo rozprávať nahlas, aby počuli, čo hovoria.

-     Správne je učiť sa najprv ťažšie predmety a na záver tie, ktoré majú rady.

-   Pozeranie televízie pred učením je demotivačné, veď komu by sa chcelo  z príjemného leňošenia zase do učenia?

     -    Pri učení je zapojená najmä ľavá hemisféra mozgu,  preto  ju treba nechať

         odpočívať  a zapojiť aj pravú,  napríklad vysypať smeti alebo utrieť prach.

-    Aj miesto učenia je veľmi dôležité. Ideálne je učiť sa v samostatnej miestnosti, kde nie je ruch.

-     Učiť sa má systematicky a každodenne. Neodkladajte si nahromadené učivo až do predklasifikačného obdobia.

-     Rodič vedie dieťa k samostatnosti, ale občas ho preskúša a preverí si jeho pripravenosť na vyučovanie.

A na záver:


        -    Nájdite si na svoje dieťa čas!      

-      Porozprávajte sa s ním o jeho úspechoch, problémoch, ale aj túžbach.Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria