• Čo by mal ovládať budúci prvák


    • Čo by mal prvák už vedieť:

      

     - samostatne sa obliecť a obuť

     - pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky na obuvi

     - samostatne sa najesť

     - samostatne sa obslúžiť na WC, umyť si ruky, spláchnuť a pod.

     - správne vyslovovať všetky hlásky

     - vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach

     - vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách - spočítať predmety do 5

     - interpretovať obsah krátkej rozprávky

     - poznať naspamäť detskú pesničku alebo básničku

     - kresliť pevné a neroztrasené línie

     - nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi (hlava, krk, trup, ramená atď., postava je anatomicky správne rozložená)

     - vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary

     - poznať základné odtiene farebného spektra (červená, zelená, žltá, oranžová, fialová atď.)

     - orientovať sa v priestore, má vedieť, kde je vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo.

      

     Ako by sa mal školáčik správať:

      

     - vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút

     - začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha

     - na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká)

     - väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý

     -  nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti

     - v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napríklad cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie

     - nezajakáva sa pri rečí

     - nepomočuje sa

     - ovláda prejavy slušného správania (pozdraviť, odzdraviť, poďakovať a pod.).