Dôležité termíny pre deviatakov Kedy dieťa nie je zrelé pre školu? Ako prijať vysvedčenie Čo by mal ovládať budúci prvák Rady pre žiakov i rodičov Harmonogram Testovanie 9 - 2019

Okienko výchovného poradcu

Čo by mal ovládať budúci prvák


Čo by mal prvák už vedieť:

 

- samostatne sa obliecť a obuť

- pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky na obuvi

- samostatne sa najesť

- samostatne sa obslúžiť na WC, umyť si ruky, spláchnuť a pod.

- správne vyslovovať všetky hlásky

- vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach

- vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách - spočítať predmety do 5

- interpretovať obsah krátkej rozprávky

- poznať naspamäť detskú pesničku alebo básničku

- kresliť pevné a neroztrasené línie

- nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi (hlava, krk, trup, ramená atď., postava je anatomicky správne rozložená)

- vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary

- poznať základné odtiene farebného spektra (červená, zelená, žltá, oranžová, fialová atď.)

- orientovať sa v priestore, má vedieť, kde je vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo.

 

Ako by sa mal školáčik správať:

 

- vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút

- začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha

- na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká)

- väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý

-  nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti

- v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napríklad cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie

- nezajakáva sa pri rečí

- nepomočuje sa

- ovláda prejavy slušného správania (pozdraviť, odzdraviť, poďakovať a pod.).

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria