Dôležité termíny pre deviatakov Kedy dieťa nie je zrelé pre školu? Ako prijať vysvedčenie Čo by mal ovládať budúci prvák Rady pre žiakov i rodičov Harmonogram Testovanie 9 - 2019

Okienko výchovného poradcu

Kedy dieťa nie je zrelé pre školu?

 

Kedy dieťa nie je zrelé pre školu?

 

Ak do 1. septembra daného roku dovŕšilo vaše dieťa vek 6 rokov, malo by nastúpiť do prvej triedy základnej školy. Preto na zápis do školy musíte prísť. No ak sa vaše dieťa javí už učiteľke v škôlke, či neskôr učiteľke pri zápise ako nezrelé pre školské povinnosti, odporučia vám poradiť sa s detským lekárom alebo so psychológom. Dieťa spravidla absolvuje testy školskej zrelosti a podľa ich výsledkov aj podľa celkového zhodnotenia lekára či psychológa pripravia posudok. Vtedy môžete požiadať školu, do ktorej by vaše dieťa malo patriť, o odklad školskej dochádzky o rok alebo o zápis do nultého ročníka na našej základnej škole.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria