• Kedy dieťa nie je zrelé pre školu?

    •  

     Kedy dieťa nie je zrelé pre školu?

      

     Ak do 1. septembra daného roku dovŕšilo vaše dieťa vek 6 rokov, malo by nastúpiť do prvej triedy základnej školy. Preto na zápis do školy musíte prísť. No ak sa vaše dieťa javí už učiteľke v škôlke, či neskôr učiteľke pri zápise ako nezrelé pre školské povinnosti, odporučia vám poradiť sa s detským lekárom alebo so psychológom. Dieťa spravidla absolvuje testy školskej zrelosti a podľa ich výsledkov aj podľa celkového zhodnotenia lekára či psychológa pripravia posudok. Vtedy môžete požiadať školu, do ktorej by vaše dieťa malo patriť, o odklad školskej dochádzky o rok alebo o zápis do nultého ročníka na našej základnej škole.