Marec - mesiac knihy Tipy na čítanie, február 2018 Tipy na dobré čítanie, január 2018 Nové knihy zakúpené v januári 2018 Nové knihy zakúpené v decembri 2017 Tip na dobrú knihu december2017 Príbeh tvorby našej knižnice Základné informácie pre čitateľov Nové knihy, október 2017 Knihy zakúpené v novembri 2017 Tip na dobrú knihu november 2017 Inšpiratívne o knihách Zaujímavosti o knižniciach Zóna poznania dospelých Fotografie knižnice

Školská knižnica

Základné informácie pre čitateľov

Základné informácie pre čitateľov

 

 

Výpožičný čas

 

Utorok:   6 vyučovacia hodina

Štvrtok : 6 vyučovacia hodina

 

Knihy si môžu čitatelia knižnice vypožičiavať každý utorok a štvrtok počas 6. vyučovacej hodiny okrem prázdnin.

 

Knižnica je k dispozícii čitateľom  v škol. roku od októbra 2017 do konca mája 2018.

 

Komu slúži školská knižnica

 

1. Žiakom ZŠ s MŠ Ondreja Cabana , ktorý sa do knižnice zapíšu

2. Učiteľom a zamestnancom školy

 

 

Ako sa stať čitateľom školskej knižnice

 

Záujemca musí priniesť vypísaný Zápisný lístok, ktorý si vyzdvihne u Mgr. Cagáňovej.

 

Následne obdrží Čitateľský preukaz, ktorý je povinný nosiť do knižnice vždy pri výmene knihy.

Maximálny čas vypožičania knihy je 1 mesiac.

Poškodenú, alebo stratenú knihy musí žiak (jeho zákonný zástupca) uhradiť.

 

Knižnica pre čitateľov je bezplatná.

 

Knižničný poriadok

 

S vnútorným poriadkom je žiak (a  jeho zákonný zástupca) oboznámený formou Zápisného lístka, ktorý podpisuje, čím vyjadruje súhlas s vnútorným poriadkom školskej knižnice.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria