Marec - mesiac knihy Tipy na čítanie, február 2018 Tipy na dobré čítanie, január 2018 Nové knihy zakúpené v januári 2018 Nové knihy zakúpené v decembri 2017 Tip na dobrú knihu december2017 Príbeh tvorby našej knižnice Základné informácie pre čitateľov Nové knihy, október 2017 Knihy zakúpené v novembri 2017 Tip na dobrú knihu november 2017 Inšpiratívne o knihách Zaujímavosti o knižniciach Zóna poznania dospelých Fotografie knižnice

Školská knižnica

Príbeh tvorby našej knižnice

*****************************************************

Príbeh budovania modernej školskej knižnice v našej škole

 

 

      Nie každá škola na Slovensku má to šťastie, že disponuje  aj školskou knižnicou, pričom na vyučovaní má učiteľ pracovať aj s literatúrou mimo čítankových textov.

      Komjatická škola svoju knižnicu má a už dlhodobo disponovala  pomerne širokým  knižným fondom, najmä čo sa týkalo mimočítankového čítania pre 1. stupeň. Knižnica tiež obsahovala mnohé diela, ktoré už dnes môžeme nazvať „klasikou“ , priebežne bol dopĺňaný  fond o odbornú literatúru, encyklopédie  a i.

     Pravdou však tiež je, že veľké množstvo kníh sa  časom stalo  pre vyučovanie nevhodných, či už z dôvodu opotrebovania, príp. tematickej nevhodnosti (mnohé knihy spred roku 1989, zastarané spisy a pod.), poprípade vypadli z učebných osnov, pričom ich bolo v knižnici počtom  v desiatkach kusov z jedného titulu .

 

Stav knižnice

 

Február -jún 2016  

    Vo februári 2016 mi dnes už bývalá p.zástupkyňa Z.Machatová zverila do rúk knižnicu vediac, že knihy sú mojou srdcovou záležitosťou. Odovzdala mi tým však  aj kľúče ku veľkej výzve…     Dobrovoľne ( a bez váhania)  som sa rozhodla pretvoriť knižnicu na moderný priestor zodpovedajúci ponukou súčasnej dobe. Stovky kníh mi každá jedna prešla rukou , aby som zhodnotila, čo s ňou, kontrolujúc evidencie až do 60-tych rokov minulého stororočia.

P. riaditeľke M.Gocníkovej som po tejto mravenčej práci  predložila návrh na vyradenie časti  starých kníh (napr. cca 85 ks A. Jiráska Psohlavci, ponechajúc len 5 kusov). Tento proces pripomínal  povestné  delenie zrna od pliev.  Návrh samozrejme obsahoval následné  doplnenie knižnice novým materiálom tak, aby naša knižnica dostala punc modernosti a príťažlivosti pre našich mladých čitateľov.  Zo starých kníh sa pre knižnicu zachovali samozrejme všetky hodnotné kusy, ktoré nestratia svoj význam v žiadnej dobe a budú vždy odkazom pre každú generáciu čitateľov . (Lebo tak ako v mnohom-  ani pri knihách neplatí, že staré je zlé, ale naopak, mnohé literárne diela získavajú  časom na hodnote).

 

    Chcem touto cestou poďakovať p. riaditeľke M. Gocníkovej za prejavenú dôveru, i za to, že  maximálne vyšla v ústrety každému môjmu návrhu, a prakticky mi nechala voľnú ruku pri práci. Navyše sama vyšla s iniciatívou pri obmene zariadenia.

 

    Vyraďovanie kníh prešlo dvoma fázami, skompletizoval sa základ ponechaných kníh (klasická literatúra, Zlatý fond, beletria, edícia Mladých čitateľov, dobrodružná literatúra, , povinné čítanie oba stupne,metodické materiály, odborná literatúra atď). Všetko sa evidovalo nanovo, do evidenčnej knihy i do elektronickej podoby. Postupne boli pridávané  nové tituly, ktoré sa už v tejto dobe priebežne dokupovali do novo utváraného fondu knižnice.

 

Prvý krok ku modernej knižnici

 

Školský rok 2016/2017

     Školská knižnica plní funkciu zásobníka kníh slúžiacich na školské účely. Teda obsahuje odbornú literatúru pre učiteľov a knižný fond vhodný na čítanie na hodinách literatúry, príp. náučnú literatúru pre žiakov využiteľnú na iné predmety : encyklopédie, slovníky, cudzojazyčnú literatúru a pod. Mnohé z kníh sa využívajú ako príprava na predmetové olympiády (história, recitačné súťaže a i.).

 

    Moja vízia zmodernizovať  ponuku knižnice však šla ďalej. V dobe, kedy deti čoraz menej siahajú po knihe - v ére digitalizácie -vnímam ako učiteľka obrovský problém plynúci z tejto skutočnosti. Deti nevedia pracovať s textom, strácajú komunikačné schopnosti , nevedia sa vyjadrovať písmom, nemajú výdrž, nedokážu prečítať dlhší text s porozumením.  Problémov je oveľa viac  a odborníci bijú na poplach, pretože dôsledky sú už vedecky odsledovateľné na prvej generácii detí odrastenej v digitálnej dobe. 

    Zisťuje sa, že počítač či internet sú síce ku životu nevyhnutné, ale nedokážu skrátka zabezpečiť   rozvoj niektorých ľudských daností, ba naopak, ničia ich. Doba, keď sa tvrdilo, že knihy zaniknú, lebo ich vytlačí digitálna éra sú preč.  Knihy budú mať svoje nezastupiteľné miesto aj naďalej. Spolu  s internetom a vyspelými technológiami budú spoluvytvárať  náš svet rozvoja poznania . Knihám teda  žiaden umieráčik nezvoní, ako sa najprv mohlo zdať.  Skrátka -ukázalo sa, že niektoré funkcie knihy počítače totiž pri rozvoji ľudskej osobnosti nedokážu nahradiť.

 

    Preto som prišla s ďalším návrhom- a p. riaditeľka opäť súhlasila. Všetky deti, ktoré sú žiakmi našej školy a zapíšu sa do knižnice, si knihu  môžu požičať aj domov. Naša knižnica však nemá ambíciu robiť konkurenciu, či suplovať knižnicu obecnú. Nie, má byť skrátka len motivačným miestom, kde by deti možno vôbec nezavítali, pokiaľ ich rodičia k čítaniu kníh nevedú.  Má dávať podnety v školskom prostredí.

   Šlo teda o jednoduchú záležitosť-  všimnúť si knihu a nebrať ju ako niečo, čo má len pekné obrázky. Primäť deti ponoriť sa do textu. Vymeniť televízor a tablet občas za knihu. Nechať ich objaviť čarovný svet čítania kníh. Zábavu, napätie, rozprúdiť svet fantázie, budovať poznanie...

 

   Samozrejme to znamenalo zainvestovať do kníh, ktoré oslovia dnešné deti. A ako iste tušíte, p. riaditeľka súhlasila :) a podľa finančných možností mi umožnila nakúpiť nové knihy, čo iste nie je lacná záležitosť.  (Každý, kto si knihy kupuje mi iste dá za pravdu. ) Je to tiež služba rodičom- ak dieťa rado číta, nemusia toľko siahať do rodinného rozpočtu pri kúpe  kníh, deti si ich môžu požičať priamo v škole bezplatne.

 

   Proces premeny priestorov knižnice sa však nezastavil. Začínala byť postupne farebnejšia, útulnejšia. Bol zakúpený nový koberec, podušky. Deti sme s učiteľskými kolegyňami a kolegom z 1. stupňa  začali počas hodín  literatúry častejšie vodiť do knižnice. Dali sme im neraz aj voľný výber čítať to, čo sa im páči. Výsledky sa dostavili. Do knižnice sa prihlásilo 32 detí ( t.j. čitateľov, ktorí si chodia požičiavať knihy domov ).  Mnohí z nich sa  za ten rok stali vášnivými čitateľmi.

 

   Celkovo  sme v školskom roku 2016/2017 zakúpili (alebo získali darom)   504 nových kníh pre žiakov prvého i druhého stupňa. Pribudli klasické rozprávky (Grimmovci, Andersen...), ale i moderné (Futová, Dahl,…), encyklopédie, detské i mládežnícke  detektívky, fantasy, dievčenská literatúra, sady na mimočítankové čítanie (Slovenské povesti, Bájky od J. la Fontaina a iné…)

 

   Čerešničkou  na torte bola spomínaná iniciatíva p. riaditeľky- vymeniť kompletne všetky staré  police za nové.  A to nebolo všetko! Nové police za staré, boli doplnené ďalšími , pre ktoré vzniklo miesto po odmontovaní tabule a jedného z dvoch umývadiel.  Plus pribudol konferenčný stolík a nový písací stôl, ktoré  doladili miestnosť a zmenili ju na nepoznanie.

 

Vízia modernej knižnice sa napĺňa

 

Začiatok škol. roka 2017/2018 (október)

   S radosťou musím skonštatovať viacero skutočností. Naša knižnica je príjemným miestom, ktoré je čoraz častejšie  využívaná kolegami učiteľmi hocikedy v priebehu vyučovania, a to i z druhého stupňa ZŠ.  Deti sem počas vyučovania chodia radi.   Som si istá, že je to aj preto, lebo sa zmodernizovanou  a širokou knižnou ponukou priblížila dobe. Nie zanedbateľné je príjemné prostredie, kde je dostatok miesta, ktoré môže slúžiť účelom čitárne či študovne, či už pri stoloch, alebo na pohodlnej sedacej súprave.

 

 Do knižnice, ktorú žiaci navštevujú popoludní vo voľnom čase, sa v škol. roku 2017/2018  zapísalo dvakrát viac detí ako vlani  (76 čitateľov) , čo je vyše 100% nárast.  Výpožičný čas sme z jednej hodiny v týždni rozšírili na dve hodiny (utorok a štvrtok popoludní vždy po jednej hodine). 

 

    Z vyradených kníh a políc bol na chodbe vytvorený mimo knižnice voľne dostupný čitateľský kútik, kde si žiaci na sedacej súprave môžu počas prestávok  čítať ľubovoľnú knihu. Mnohé staršie  knihy slúžia ďalej deťom v oddeleniach školských klubov.

 

   A samotná knižnica? Slúži tomu, na čo je určená.  Je denne využívaná.

Stáva sa tým, čím by mala byť:  chrámom múdrosti, rozletu fantázie a netušených možností neustáleho poznávania, ktorý sa odohráva v hlavách mladých čitateľov , ktorý tíško sprevádza  šuštanie otáčaných strán.

 

   Vidieť v dnešnej dobe deti, ktoré s radosťou prídu do knižnice a tešia sa novú knihu je práve to, čo som si predstavovala, keď som v jedno sychravé februárové popoludnie 2016 prebrala kľúče od našej knižnice. Fantastický je dialóg, kedy mi deti dávajú tipy na nové knihy, ktoré by si radi prečítali, alebo odporúčajú jeden druhému: „Toto si prečítaj, to je dobré.“

 

   Z našej spoločnej knižnice postupne a pomaly mizol zatuchnutý pach kníh, ktoré opustené ležali na regáloch. Nové zariadenie, ale  hlavne nové knihy dali život aj mnohým starším titulom, ktoré sa zdali také nepotrebné, hoci okrem nemoderného obalu nikdy nestratili na aktuálnosti. 

 

   Ale čo je najdôležitejšie, naša knižnica sa naplnila čítajúcimi deťmi. 

Stáva sa  pulzujúcim priestorom, kde sa každý, kto sem zavíta, cíti dobre a rád sa sem vracia.

 

    V úvode som sa zmienila, že som milovníkom kníh.  Ale nikdy som netušila, že budem mať raz možnosť budovať okrem tej vlastnej, domácej, aj inú knižnicu.

Som rada, že Z. Machatová  odovzdala tie kľúče práve mne a že ich nezverila niekomu inému.

 

Bolo a stále zostáva pre mňa  radosťou  budovať našu školskú knižnicu. Dobrý pocit umocňuje i to,  že vedenie našej školy mi umožnilo a aj naďalej umožňuje rozvíjať túto moju víziu.

Príbeh modernej knižnice prostredníctvom ktorej môžeme každý rok zas a znova u našich detí  budovať lásku ku knihám.   

 

Mgr. Anita Cagáňová

 

 

„Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtáka krídla.“

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria