Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR zo dňa 23.10.2017 Plán práce ŽŠR na školský rok 2017/2018 Zoznam členov ŽŠR v šk. roku 2017/2018 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR, dňa 6.3.2017 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 13.11.2016 Zoznam členov ŽŠR v školskom roku 2016/2017 Sľub člena ŽSR Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 12.10.2016 Zápisnica zo zasadnutia ŽSR, 19.10.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR dňa 12.5.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR, zo dňa 10.2.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR dňa 27.1.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR zo na 4.11.2014 Plán práce ŽŠR na školský rok 2014/2015 Členovia ŽŠR v školskom roku 2014/2015 Linka dôvery Štatút ŽSR Názov a znak Zápisnica zo zasadnutia Žiackej školskej rady dňa 13. októbra 2021

Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR dňa 12.5.2015

Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR dňa 12.5.2015

Prítomní:  13 členov

Ospravedlnení:  Kristína Štepanayová, Samuel Dragúň

Program:

1. Školské Olympijské hry

2. Zdravá výživa na škole

3. Marec - mesiac kníh

4. Súťaž o najčistejšiu triedu

5. Rôzne

 

Ad.1

Členovia sa dohodli, že disciplíny Skok vo vreci a  Bludisko budú zrušené a nahradia ich: beh, skok cez švihadlo, hod kruhom na kužeľ, vedenie lopty pomedzi kužele, hod na basketbalový kôš.

Ad.2

Akcia "Zdravá výživa na škole" bude odložená na budúci rok.

Ad.3

Podujatie "Marec - mesiac kníh" bolo zrušené, uskutočnilo sa len v 8. ročníku.

Víťazi: 8.A  1. Lukáš Petráš

                  2. Alexandra Šabová

                  3. Dominika Slobodníková

           8.B  1. Matej Gocník

                  2. Patrícia Kanásová

                  3. Miroslav Polkoráb

 

Ad.4.  

Súťaž o najčistejšiu triedu sa bude konať v termíne od 18 - 29. mája 2015.Dvojčlenná komisia bude hodnotiť triedy+ prezúvanie.  Návrh plagátu urobí Radovan Stejskal. Osobitne bude hodnotený 1. a 2. stupeň.

Ad. 5

Žiacká školská rada bude pomáhať pri organizácii MDD.

 

Zapísala:  Alexandra Šabová

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria