Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR zo dňa 23.10.2017 Plán práce ŽŠR na školský rok 2017/2018 Zoznam členov ŽŠR v šk. roku 2017/2018 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR, dňa 6.3.2017 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 13.11.2016 Zoznam členov ŽŠR v školskom roku 2016/2017 Sľub člena ŽSR Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 12.10.2016 Zápisnica zo zasadnutia ŽSR, 19.10.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR dňa 12.5.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR, zo dňa 10.2.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR dňa 27.1.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR zo na 4.11.2014 Plán práce ŽŠR na školský rok 2014/2015 Členovia ŽŠR v školskom roku 2014/2015 Linka dôvery Štatút ŽSR Názov a znak Zápisnica zo zasadnutia Žiackej školskej rady dňa 13. októbra 2021

Zápisnica zo zasadnutia ŽSR, 19.10.2015

Zápisnica zo zasadnutia Žiackej školskej rady zo dňa 19. októbra 2015

Prítomní: 11

Neprítomní: Samuel Dragúň a Peter Cviklovič

Program:

- Privítanie členov ŽSR

- Voľba predsedu ŽSR

- Sľub členov ŽSR, noví členovia

- Štatút ŽSR

- Návrh plánu práce ŽSR

- Rôzne

- Záver

Ad 1 

Predseda ŽSR Matej Gocník privítal členov ŽSR.

Ad 2 

Členovia ŽSR si zvolili predsedu hlasovaním. Stal sa ním opäť Matej Gocník, žiak 9.A triedy. Podpredsedníčkou ŽSR sa stala Kristína Štepanayová a vo funkcii zapisovateľa pokračuje Alexandra Šabová.

Ad 3

Predseda ŽSR prečítal sľub členov ŽSR a členovia ŽSR ho potvrdili. Novými členmi sa stali zástupcovia tretích ročníkov, a to Jakub Mulinka z 3. B a Sára Bartová z 3. A

Ad 4

Predseda ŽSR prečítal štatút ŽSR.

Ad 5

Návrh plánu práce ŽSR je nasledovný:

1. Komjatický dobrý skutok - pomoc chudobným deťom formou zbierky hračiek alebo iných vecí.

2. Mikuláš v škole - podujatie je naplánované na 4.12.2015.

3. Ľudské práva očami žiakov - podujatie je plánované na deň 17. novembra 2015. Žiaci sa budú zaoberať touto témou a navrhnú vlastnú deklaráciu práv detí vo svojej triede.

Ad. 7. 

Členovia sa dohodli na ďalšom stretnutí, kde budú prípravovať plánované podujatia.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria