Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR zo dňa 23.10.2017 Plán práce ŽŠR na školský rok 2017/2018 Zoznam členov ŽŠR v šk. roku 2017/2018 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR, dňa 6.3.2017 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 13.11.2016 Zoznam členov ŽŠR v školskom roku 2016/2017 Sľub člena ŽSR Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 12.10.2016 Zápisnica zo zasadnutia ŽSR, 19.10.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR dňa 12.5.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR, zo dňa 10.2.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR dňa 27.1.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR zo na 4.11.2014 Plán práce ŽŠR na školský rok 2014/2015 Členovia ŽŠR v školskom roku 2014/2015 Linka dôvery Štatút ŽSR Názov a znak Zápisnica zo zasadnutia Žiackej školskej rady dňa 13. októbra 2021

Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR, dňa 6.3.2017

Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR, konanej dňa 6.3.2017

 

Neprítomní:                            Hostia:  Mgr. Gocníková

Peter Hajden, 6.B                                 Zuzana Ešeková

Jakub Mulinka, 4.B

Peter Cviklovič, 9.A

 

Program:

 1. Privítanie a oboznámenie s programom
 2. Vybudovanie fit parku
 3. Reklama na knihu

 

Ad. 1

Predsedkyňa ŽŠR Kristína Štepanayová privítala hostí a žiakov oboznámila s programom

 

Ad. 2

Naša škola sa zapojila do súťaže o finančnú podporu na projekt, ktorú organizuje Tesco. My sme predložili projekt na realizáciu fit parku. Ako v minulosti, aj teraz budeme zbierať žetóny za nákup v Tescu. Trieda, ktorá vyzbiera najviac žetónov, vyhrá tričko s logom školy a možnosť zacvičiť si pod vedením  osobného trénera. Súťaž trvá od 8.3. – 4.4.2017. Pri otváraní fit parku bude pre žiakov a ich rodiny pripravená súťaž.

 

Ad. 3

Reklama na knihu. Žiaci si môžu priniesť obal zo svojej obľúbenej knihy a napísať k nej prečo si ju vybral a prečo ju má rád. Potom sa z toho urobí nástenka. (13.3.2017 o 9:45 h)

 

Na záver sa predsedníčka ŽŠR poďakovala za účasť.

 

V Komjaticiach dňa 6.3.2017

Zapísala:  Daniela Olahová, 7.A

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
  Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
 • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
  Materská škola: 0903 471 567
  MŠ elokované pracovisko 035/6570983
  Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria