Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR zo dňa 23.10.2017 Plán práce ŽŠR na školský rok 2017/2018 Zoznam členov ŽŠR v šk. roku 2017/2018 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR, dňa 6.3.2017 Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 13.11.2016 Zoznam členov ŽŠR v školskom roku 2016/2017 Sľub člena ŽSR Zápisnica zo zasadnutia Školskej rady zo dňa 12.10.2016 Zápisnica zo zasadnutia ŽSR, 19.10.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR dňa 12.5.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR, zo dňa 10.2.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR dňa 27.1.2015 Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR zo na 4.11.2014 Plán práce ŽŠR na školský rok 2014/2015 Členovia ŽŠR v školskom roku 2014/2015 Linka dôvery Štatút ŽSR Názov a znak Zápisnica zo zasadnutia Žiackej školskej rady dňa 13. októbra 2021

Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR dňa 27.1.2015

Zápisnica zo zasadnutia ŽŠR, konaného dňa 27.1.2015

Prítomní:  11 členov

Chýbajúci: Kristína Štepanayová, 6.A, Samuel Dragúň, 7.B, Peter Cviklovič, 7.A, Roman Kamenický, 3.A

 

Program:

1. Zbierka hračiek pre deti

2. Súťaž násteniek (Kyberšikana, Rodina a priateľstvo)

3. Valentínska pošta

4. Mesiac čistoty

5. Školské Olympijské hry

 

Ad.1

Členovia sa dohodli, že oznámia triednym učiteľom informácie o zbierke hračiek a knižiek a žiaci budú nosiť tieto veci do školy.

 

Ad.2

Členovia sa dohodli, že triedy, ktoré nemajú nástenku, ju urobia vo februári, ostatné nástenky, ktoré sú hotové už teraz, budú vyhodnotené.

 

Ad.3

Členovia sa dohodli, že Valentínsku poštu bude triediť stanovený výbor školskej rady s pomocou pani učiteľky Karasovej.

 

Ad.4

Členovia sa dohodli, že v máji bude akcia čistota v triedach. 

 

Ad.5

V mesiaci júni budeme v našej škole organizovať Olympijské hry.  Dohodli sme sa na nasledovných súťažiach: beh, hod kriketkou, švihadlo a beh vo vreci.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria