Zoznam záujmových útvarov pre šk. rok 2018/2019 Deň narcisov Riaditeľské voľno Zápis do I. ročníka Knižničný poriadok Informácie o podujatiach v mesiaci decembri 2015 Zápisnica zo zasadnutie ŽSR zo dňa 2.12.2015 Testovanie piatakov T5-2015 Výsledková tabuľka súťaže o najčistejšiu triedu Základné informácie o testovaní T9-2015 Nariadenie riaditeľky ZŠ o pedikulóze Účinné odstraňovanie vši vlasovej Riziká používania moderných komunikačných technológií. Prihlasovanie stravy cez internet Prezúvanie a úprava žiakov Informácie z web stránky Cenacolo Prestup žiaka do inej školy - postup Informačný portál o školách v SR Najčastejšie problémy prvákov Čo treba pripraviť pre prváka Čo by mal prvák vedieť Ospravedlňovanie neprítomnosti žiakov Poruchy reči Pomoc pri problémoch Ako prijať vysvedčenie Zvonenie Školský poriadok Rady rodičom II. Rady rodičom a deťom:

Info pre rodičov a žiakov

Informácie o podujatiach v mesiaci decembri 2015

 

Program podujatí na december 2015

Od 2.12. do 11.12. sa bude konať  zber starého papiera.

4.12.2015  na Mikuláša budú žiaci v triedach so svojimi triednymi učiteľmi, vyučovanie končí 5. vyučovacou hodinou

-  o 8:30 začína podujatia Mikulášska komjatická latka v telocvični na zahájení budú žiaci II. stupňa (triedy 5 - 9)

-  o 8:45 začínajú skákať 6. a 7. ročníky, ďalší žiaci podľa toho ako skončí skákanie 1. skupiny. Ostatní  žiaci budú povzbudzovať svojich spolužiakov.              

-   12:00 sa uskutoční vyhodnotenie súťaže

Medzi tým bude Mikuláš chodiť po triedach.

7.12 - v pondelok sa budú učiť 2 hodiny podľa rozvrhu. Potom pán farár osadí bustu O.Cabana pri škole a pôjdeme na svätú omšu do kostola (žiaci si nechajú tašky v triede). Po sv. omši bude kultúrny program, obed bude o 12:00. Žiaci, ktorí nechcú ísť  do kostola (chodia na etiku) môžu zostať v škole.

8. 12.- utorok budú Tvorivé dielne.  Žiaci budú so svojimi triednymi učiteľmi v triedach, vyučovanie končí 5. vyučovacou hodinou. o 11:00 pôjdu žiaci do KD, kde si okrem prehliadky stredných škôl umeleckých prezentácií môžu kúpiť vianočné predmety.

22.12. bude o 10:00 h výchovný koncert.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria