Zoznam záujmových útvarov pre šk. rok 2018/2019 Deň narcisov Riaditeľské voľno Zápis do I. ročníka Knižničný poriadok Informácie o podujatiach v mesiaci decembri 2015 Zápisnica zo zasadnutie ŽSR zo dňa 2.12.2015 Testovanie piatakov T5-2015 Výsledková tabuľka súťaže o najčistejšiu triedu Základné informácie o testovaní T9-2015 Nariadenie riaditeľky ZŠ o pedikulóze Účinné odstraňovanie vši vlasovej Riziká používania moderných komunikačných technológií. Prihlasovanie stravy cez internet Prezúvanie a úprava žiakov Informácie z web stránky Cenacolo Prestup žiaka do inej školy - postup Informačný portál o školách v SR Najčastejšie problémy prvákov Čo treba pripraviť pre prváka Čo by mal prvák vedieť Ospravedlňovanie neprítomnosti žiakov Poruchy reči Pomoc pri problémoch Ako prijať vysvedčenie Zvonenie Školský poriadok Rady rodičom II. Rady rodičom a deťom:

Info pre rodičov a žiakov

Rady rodičom a deťom:

Ako sa učiť

 

     Ak chcete, aby dieťa nosilo zo školy dobré známky, musíte ho naučiť učiť sa efektívne. Vyskúšajte dodržať tieto rady:

-  Rodičia, buďte trpezliví. Hlavne prvákom môže ísť učenie spočiatku ťažko. Na učenie s deťmi si preto vyčleňte dostatok času.

-    Po vyučovaní v škole má mať školák prestávku. Optimálny čas na učenie je medzi 15.- 17. hodinou popoludní.

-     Pri učení je dobré zapojiť čo najviac zmyslov, teda aj sluch a reč. Deti by mali učivo rozprávať nahlas, aby počuli, čo hovoria.

-     Správne je učiť sa najprv ťažšie predmety a na záver tie, ktoré majú rady.

-   Pozeranie televízie pred učením je demotivačné, veď komu by sa chcelo  z príjemného leňošenia zase do učenia?

     -    Pri učení je zapojená najmä ľavá hemisféra mozgu,  preto  ju treba nechať

         odpočívať  a zapojiť aj pravú,  napríklad vysypať smeti alebo utrieť prach.

-    Aj miesto učenia je veľmi dôležité. Ideálne je učiť sa v samostatnej miestnosti, kde nie je ruch.

-     Učiť sa má systematicky a každodenne. Neodkladajte si nahromadené učivo až do predklasifikačného obdobia.

-     Rodič vedie dieťa k samostatnosti, ale občas ho preskúša a preverí si jeho pripravenosť na vyučovanie.

A na záver:


        -    Nájdite si na svoje dieťa čas!      

-      Porozprávajte sa s ním o jeho úspechoch, problémoch, ale aj túžbach.


 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria