Zoznam záujmových útvarov pre šk. rok 2018/2019 Deň narcisov Riaditeľské voľno Zápis do I. ročníka Knižničný poriadok Informácie o podujatiach v mesiaci decembri 2015 Zápisnica zo zasadnutie ŽSR zo dňa 2.12.2015 Testovanie piatakov T5-2015 Výsledková tabuľka súťaže o najčistejšiu triedu Základné informácie o testovaní T9-2015 Nariadenie riaditeľky ZŠ o pedikulóze Účinné odstraňovanie vši vlasovej Riziká používania moderných komunikačných technológií. Prihlasovanie stravy cez internet Prezúvanie a úprava žiakov Informácie z web stránky Cenacolo Prestup žiaka do inej školy - postup Informačný portál o školách v SR Najčastejšie problémy prvákov Čo treba pripraviť pre prváka Čo by mal prvák vedieť Ospravedlňovanie neprítomnosti žiakov Poruchy reči Pomoc pri problémoch Ako prijať vysvedčenie Zvonenie Školský poriadok Rady rodičom II. Rady rodičom a deťom:

Info pre rodičov a žiakov

Ako prijať vysvedčenie

Milí rodičia, už len deň nás delí od rozdávania vysvedčení Vašim deťom a našim žiakom. S blížiacim sa polročným hodnotením apelujeme na Vás, aby ste zvážili, či sú známky Vášho dieťaťa výsledkom jeho usilovnej práce alebo sa dieťa nesnažilo dostatočne a výsledky sú tomu adekvátne. Myslite aj na to, že prácu svojho dieťaťa by ste mali sledovať sústavne a nielen pred rozdávaním vysvedčení, keď je už neskoro. 

 

Tým rodičom, ktorí nevedia stráviť jednu alebo dve dvojky radíme: dieťa nemôže byť aj pri sebeväčšej snahe vynikajúce vo všetkých predmetoch (sú to skôr výnimky). Má svoje silné i slabšie stránky. Pochopte, Vaše  dieťa, ktoré sa tým určite tiež trápi a radšej ho povzbuďte a naplňte optimizmom. Nám učiteľom sa občas stáva, že dobrí žiaci, ktorí sú jednotkári, doslova plačú pre dvojku, lebo sa boja, čo im doma rodičia povedia. Môžu mať z toho traumu na celý život. Dieťa je pritom šikovné a môže sa v živote skvele uplatniť.

 

Horšie je to s vysvedčeniami, ktoré sú pestré a prikláňajú sa skôr k vyšším hodnotám. Porozmýšľajte, milí rodičia,  prečo je to tak a ako by ste mohli Vášmu dieťaťu pomôcť. My učitelia sme Vám otvorení - radi Vám poradíme a spolu vypracujeme taktiku, ktorá by pomohla a na konci roka sa už aj Vy budete môcť tešiť z lepších výsledkov.

 

Držíme palce Vám i Vašim deťom!

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria