Zoznam záujmových útvarov pre šk. rok 2018/2019 Deň narcisov Riaditeľské voľno Zápis do I. ročníka Knižničný poriadok Informácie o podujatiach v mesiaci decembri 2015 Zápisnica zo zasadnutie ŽSR zo dňa 2.12.2015 Testovanie piatakov T5-2015 Výsledková tabuľka súťaže o najčistejšiu triedu Základné informácie o testovaní T9-2015 Nariadenie riaditeľky ZŠ o pedikulóze Účinné odstraňovanie vši vlasovej Riziká používania moderných komunikačných technológií. Prihlasovanie stravy cez internet Prezúvanie a úprava žiakov Informácie z web stránky Cenacolo Prestup žiaka do inej školy - postup Informačný portál o školách v SR Najčastejšie problémy prvákov Čo treba pripraviť pre prváka Čo by mal prvák vedieť Ospravedlňovanie neprítomnosti žiakov Poruchy reči Pomoc pri problémoch Ako prijať vysvedčenie Zvonenie Školský poriadok Rady rodičom II. Rady rodičom a deťom:

Info pre rodičov a žiakov

Ospravedlňovanie neprítomnosti žiakov

Vážení rodičia,

 

keďže sa niekedy stáva, že ospravedlnenky za neprítomnosť Vašich detí dostávajú triedni učitelia neskoro a potom nastávajú problémy s evidenciou v triednej knihe, upozorňujeme všetkých rodičov na zásady, ktoré pri ospravedlňovaní platia:

 

-  Neprítomnosť dieťaťa (ak trvá viac ako 1 deň),  treba triednemu učiteľovi/učiteľke oznámiť hneď na druhý deň telefonicky alebo osobne!

-  Písomnú ospravedlnenku od lekára treba doručiť triednemu učiteľovi najneskôr do 1 týždňa. V opačnom prípade budú vymeškané hodiny neospravedlnené.

-  Ak je dieťa choré na prelome mesiacov,  musí odovzdať 1 ospravedlnenku do konca mesiaca a ďalšiu ospravedlnenku od začiatku ďalšieho mesiaca do ukončenia maródky  

   dieťaťa.

 

Pre neospravedlnené hodiny platia tieto pravidlá:

 

- viac ako 5 neospravedlnených vyučovacích hodín pozývame do školy rodiča dieťaťa

- viac ako 15 neospravedlnených vyučovacích hodín - písomne nahlasujeme na Obecný úrad

- viac ako 30 neospravedlnených vyučovacích hodín - písomne nahlasujeme na ÚPSVAR (úrad práce, sociálny odbor)

- viac ako 60 neospravedlnených vyučovacích hodín - písomné hlásenie polícii, nakoľko ide už o trestný čin za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky dieťaťa.

 

Prosíme Vás o starostlivé dodržiavanie týchto pravidiel. Ďakujeme za porozumenie.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria