Zoznam záujmových útvarov pre šk. rok 2018/2019 Deň narcisov Riaditeľské voľno Zápis do I. ročníka Knižničný poriadok Informácie o podujatiach v mesiaci decembri 2015 Zápisnica zo zasadnutie ŽSR zo dňa 2.12.2015 Testovanie piatakov T5-2015 Výsledková tabuľka súťaže o najčistejšiu triedu Základné informácie o testovaní T9-2015 Nariadenie riaditeľky ZŠ o pedikulóze Účinné odstraňovanie vši vlasovej Riziká používania moderných komunikačných technológií. Prihlasovanie stravy cez internet Prezúvanie a úprava žiakov Informácie z web stránky Cenacolo Prestup žiaka do inej školy - postup Informačný portál o školách v SR Najčastejšie problémy prvákov Čo treba pripraviť pre prváka Čo by mal prvák vedieť Ospravedlňovanie neprítomnosti žiakov Poruchy reči Pomoc pri problémoch Ako prijať vysvedčenie Zvonenie Školský poriadok Rady rodičom II. Rady rodičom a deťom:

Info pre rodičov a žiakov

Čo treba pripraviť pre prváka


Čo pripraviť pre budúceho prváka?

    Vešiak, vrecko na prezuvky, prezuvky s bielou podrážkou (nie šľapky)

    Zakladací šanón z umelej hmoty

    Hygienické vrecko: uterák, mydlo, toaletný papier, hyg. vreckovky

    Telocvičný úbor: tepláková súprava, tričko, tenisky (nie cvičky), krátke nohavice/ pri oteplení/ , švihadlo, lopta

    Pomôcky na výtvarnú výchovu: pracovný plášť, fólia na lavicu, voskovky, vodové farby anilínové, 2 okrúhle štetce (hrubší,tenší)
2 ploché štetce (hrubší, tenší), nádobka na vodu (môže byť i odrezaná plastová fľaša), handrička na štetce, biele tvrdé výkresy 30 ks A4, 20 ks A3, 2 ks náčrtník A4, ostré nožnice s oblým hrotom, lepidlo PRITT alebo HERKULES, farebné papiere (2 bal.), plastelína, krabica od topánok na výtvarné potreby.

    Stavebnica náučného charakteru

    Peračník: 3 ceruzky č. 2, guma, strúhadlo, farbičky – najlepšie značky Progress

    Zošity: č. 511 – 10 ks, č. 513 – 10 ks, č.M510 – 1 ks čistý bez linajok, č.M5110 – 1 ks štvorčekový 1 x 1 cm, č. PT 460 – 1 ks   A4- čistý,  malý slovníček – hrubší 1 ks, obaly na zošity formát A3 a A4.


 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria