Zoznam záujmových útvarov pre šk. rok 2018/2019 Deň narcisov Riaditeľské voľno Zápis do I. ročníka Knižničný poriadok Informácie o podujatiach v mesiaci decembri 2015 Zápisnica zo zasadnutie ŽSR zo dňa 2.12.2015 Testovanie piatakov T5-2015 Výsledková tabuľka súťaže o najčistejšiu triedu Základné informácie o testovaní T9-2015 Nariadenie riaditeľky ZŠ o pedikulóze Účinné odstraňovanie vši vlasovej Riziká používania moderných komunikačných technológií. Prihlasovanie stravy cez internet Prezúvanie a úprava žiakov Informácie z web stránky Cenacolo Prestup žiaka do inej školy - postup Informačný portál o školách v SR Najčastejšie problémy prvákov Čo treba pripraviť pre prváka Čo by mal prvák vedieť Ospravedlňovanie neprítomnosti žiakov Poruchy reči Pomoc pri problémoch Ako prijať vysvedčenie Zvonenie Školský poriadok Rady rodičom II. Rady rodičom a deťom:

Info pre rodičov a žiakov

Najčastejšie problémy prvákov

Najčastejšie problémy prváčikov:


•    Strach z odlúčenia – mávajú ho emocionálne nezrelé alebo úzkostné deti, najmä ak nechodili do materskej školy a sú na vás príliš naviazané.
Riešenie: Dieťa nesmiete ľutovať ani inak vyjadriť svoju neistotu. Pani učiteľky prváčikov sú náhradou za vás, vedia, ako podobné situácie zvládať.


•    Nesprávna výslovnosť – na vine môže byť výmena mliečnych zúbkov za stále alebo má hlbšiu príčinu v oneskorenom vývine reči.
Riešenie: V prvom prípade rešpektujte zhoršenú výslovnosť dieťaťa, no v tom druhom je nevyhnutná návšteva logopéda. Podľa odporúčaní odborníka treba výslovnosť neustále trénovať hravou formou aj doma.


•    Hyperaktivita – nadmernú nepozornosť môže zapríčiňovať malý neurologický nález, no častejšie má pôvod v nevhodnej výchove.
Riešenie: Deti s ľahkou mozgovou dysfunkciou alebo s poruchou pozornosti – hyperaktivitou potrebujú špeciálne výchovné prístupy v škole aj v rodine s podporou odborníka.


•    Nedefinovaná dominancia ruky – dieťa robí niektoré veci pravou a iné ľavou rukou.
Riešenie: Navštívte pedagogicko-psychologickú poradňu, kde jednoduchým vyšetrením takzvanej laterality zistia, ktorou rukou by malo dieťa písať, strihať či kresliť.


•    Nedostatočné návyky – obúvanie, zaväzovanie šnúrok, obliekanie, používanie príboru. Prváčikovi nepomôžete, ak ho budete vodiť až pred triedu, odnesiete mu tam tašku, predtým ho vyzlečiete, prezujete a pripravíte veci na lavicu.
Riešenie: Dajte dieťaťu šancu, aby všetky tieto veci robilo samo. Inak bude bezradné aj v ďalších ročníkoch, čo sťažuje učiteľom prácu.
Rodič by mal dieťaťu dopriať i čas na hru a oddych. Dieťa môže mať strach i z pocitu, že už sa nikdy nebude môcť hrať, preto je dôležité vysvetliť mu, že i napriek tomu, že má už určité povinnosti, ktoré si musí plniť, čas na hru bude mať vždy, keď si svoje úlohy splní. Nie je vhodné, aby dieťa, ktorému domáce úlohy zaberú veľa času, bolo hneď po ich napísaní poslané do postele a nemalo tak čas na vlastné aktivity, fantáziu, odreagovanie a hru.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria