• Najčastejšie problémy prvákov

    • Najčastejšie problémy prváčikov:


     •    Strach z odlúčenia – mávajú ho emocionálne nezrelé alebo úzkostné deti, najmä ak nechodili do materskej školy a sú na vás príliš naviazané.
     Riešenie: Dieťa nesmiete ľutovať ani inak vyjadriť svoju neistotu. Pani učiteľky prváčikov sú náhradou za vás, vedia, ako podobné situácie zvládať.


     •    Nesprávna výslovnosť – na vine môže byť výmena mliečnych zúbkov za stále alebo má hlbšiu príčinu v oneskorenom vývine reči.
     Riešenie: V prvom prípade rešpektujte zhoršenú výslovnosť dieťaťa, no v tom druhom je nevyhnutná návšteva logopéda. Podľa odporúčaní odborníka treba výslovnosť neustále trénovať hravou formou aj doma.


     •    Hyperaktivita – nadmernú nepozornosť môže zapríčiňovať malý neurologický nález, no častejšie má pôvod v nevhodnej výchove.
     Riešenie: Deti s ľahkou mozgovou dysfunkciou alebo s poruchou pozornosti – hyperaktivitou potrebujú špeciálne výchovné prístupy v škole aj v rodine s podporou odborníka.


     •    Nedefinovaná dominancia ruky – dieťa robí niektoré veci pravou a iné ľavou rukou.
     Riešenie: Navštívte pedagogicko-psychologickú poradňu, kde jednoduchým vyšetrením takzvanej laterality zistia, ktorou rukou by malo dieťa písať, strihať či kresliť.


     •    Nedostatočné návyky – obúvanie, zaväzovanie šnúrok, obliekanie, používanie príboru. Prváčikovi nepomôžete, ak ho budete vodiť až pred triedu, odnesiete mu tam tašku, predtým ho vyzlečiete, prezujete a pripravíte veci na lavicu.
     Riešenie: Dajte dieťaťu šancu, aby všetky tieto veci robilo samo. Inak bude bezradné aj v ďalších ročníkoch, čo sťažuje učiteľom prácu.
     Rodič by mal dieťaťu dopriať i čas na hru a oddych. Dieťa môže mať strach i z pocitu, že už sa nikdy nebude môcť hrať, preto je dôležité vysvetliť mu, že i napriek tomu, že má už určité povinnosti, ktoré si musí plniť, čas na hru bude mať vždy, keď si svoje úlohy splní. Nie je vhodné, aby dieťa, ktorému domáce úlohy zaberú veľa času, bolo hneď po ich napísaní poslané do postele a nemalo tak čas na vlastné aktivity, fantáziu, odreagovanie a hru.