Zoznam záujmových útvarov pre šk. rok 2018/2019 Deň narcisov Riaditeľské voľno Zápis do I. ročníka Knižničný poriadok Informácie o podujatiach v mesiaci decembri 2015 Zápisnica zo zasadnutie ŽSR zo dňa 2.12.2015 Testovanie piatakov T5-2015 Výsledková tabuľka súťaže o najčistejšiu triedu Základné informácie o testovaní T9-2015 Nariadenie riaditeľky ZŠ o pedikulóze Účinné odstraňovanie vši vlasovej Riziká používania moderných komunikačných technológií. Prihlasovanie stravy cez internet Prezúvanie a úprava žiakov Informácie z web stránky Cenacolo Prestup žiaka do inej školy - postup Informačný portál o školách v SR Najčastejšie problémy prvákov Čo treba pripraviť pre prváka Čo by mal prvák vedieť Ospravedlňovanie neprítomnosti žiakov Poruchy reči Pomoc pri problémoch Ako prijať vysvedčenie Zvonenie Školský poriadok Rady rodičom II. Rady rodičom a deťom:

Info pre rodičov a žiakov

Informácie z web stránky Cenacolo

Občianske združenie Priatelia spoločenstva  Cenacolo vzniklo na Slovensku, pretože život v našej spoločnosti priniesol nové neduhy, s ktorými si sama rodina  nevie pomôcť.
Comunita Cenacolo vznikla v Taliansku r. 1983 a založila ju rehoľná sestra Elvíra. Existovali a aj dnes sú organizácie, ktoré majú šľachetné  zámery i obsah činnosti. Ale nebola  inštitúcia, ktorá by zastrešovala tých „ na okraji spoločnosti“. Ujala sa ich Ona, so svojou vierou v Božiu silu. Od roku 1983 sa toto SPOLOČENSTVO –„ Comunita   Cenacolo“ (slov. večeradlo), rozšírilo po celom svete.

Tiež ľudia , ale iní, závislí  - narkomani, gembleri, alkoholici.....bezdomovci , ľudia bez zmyslu života, ľudia stratení, ľudia opustení pre svojské - netypické riešenie problémov, našli pochopenie, lásku, objatie,  priateľstvo i prácu,  pod ochrannými krídlami Comunity Cenacolo.
Mama Elvíra, ako jej hovoria rôznymi jazykmi, vyliečení mladíci i devy zo svojich zranení na duši i tele, im dáva nádej , učí ich láskou láske, úsmevu , ktorý je nápadne nákazlivý. Svätý Duch je medzi nami, preto sa cítime aj v našom spoločenstve   šťastne, ľahko, ale hlavne s nádejou v srdciach, že problémy, ktoré  prežívame v našich rodinách, sú riešiteľné.

Slovenská komunita je  súčasťou materskej talianskej komunity CENACOLO. Sme tí istí  rodičia , príbuzní i všetci, ktorí cítia, že ich život sa uberá iným smerom ako je to v danej spoločnosti žiaduce. Sme každý z iného kúta sveta, ale spája nás závislosť, strata nádeje na zmenu k lepšiemu . Comunita Cenacolo  je nádej, viera , láska - nepozná žiadnu bariéru, ktorá by sa nedala prekonať. Spoločná modlitba a práca  zjednocuje,  posilňuje, dáva istotu.
Školou života ju nazývajú medzi sebou tí, ktorí niekoľkoročný pobyt v komunite prežili.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria