Zoznam záujmových útvarov pre šk. rok 2018/2019 Deň narcisov Riaditeľské voľno Zápis do I. ročníka Knižničný poriadok Informácie o podujatiach v mesiaci decembri 2015 Zápisnica zo zasadnutie ŽSR zo dňa 2.12.2015 Testovanie piatakov T5-2015 Výsledková tabuľka súťaže o najčistejšiu triedu Základné informácie o testovaní T9-2015 Nariadenie riaditeľky ZŠ o pedikulóze Účinné odstraňovanie vši vlasovej Riziká používania moderných komunikačných technológií. Prihlasovanie stravy cez internet Prezúvanie a úprava žiakov Informácie z web stránky Cenacolo Prestup žiaka do inej školy - postup Informačný portál o školách v SR Najčastejšie problémy prvákov Čo treba pripraviť pre prváka Čo by mal prvák vedieť Ospravedlňovanie neprítomnosti žiakov Poruchy reči Pomoc pri problémoch Ako prijať vysvedčenie Zvonenie Školský poriadok Rady rodičom II. Rady rodičom a deťom:

Info pre rodičov a žiakov

Prezúvanie a úprava žiakov

Vážení rodičia,

každý rok máme v škole problém s prezúvaním.  Sústavne žiakov upozorňujeme, aj tak sa mnohí neprezúvajú, poškodzujú tak podlahu, nosia do triedy nečistoty a podobne. Keďže sme tento problém zatiaľ nevedeli vyriešiť,  siahli sme k nasledovnému opatreniu:  zakúpili sme umelé návleky a ak bude žiak pristihnutý, že je neprezutý, bude si musieť takéto návleky na topánky zakúpiť za 50 centrov a celý deň v nich chodiť. 

Boli by sme radi, keby ste svojim deťom v tomto zmysle dohovorili a v prípade, že Vaše dieťa poruší príkaz prezúvania, aby ste počítali s finančnou úhradou návlekov.

 

Ďalším problémom len u dievčat je, že niektoré z nich sa neprimerane maľujú.  Pritom v školskom poriadku je jasne napísané, že do školy sa žiačky nesmú maľovať a nosiť rôzne nevhodné šperky a ozdoby.  Na začiatku roka im to triedni učitelia pripomenuli, napriek tomu sa vyskytujú prípady porušenia tohto  pravidla.  Aj tento problém sme sa rozhodli riešiť trochu netradične, ale dúfame, že účinne. Žiačka takto "upravená"  sa bude musieť odmaľovať v škole, kde bude na to mať k dispozícii prípravky.  Bude však musieť uhradiť stanovenú čiastku na zaplatenie tohto prípravku.

 

Dúfame, že príjmete nové pravidlá s porozumením, pre Vaše dieťa budú určite prínosom. Naučia sa viac rešpektovať pravidlá, čo sa im zíde aj neskôr v živote. Pravdaže lepšie by bolo, keby sme k takýmto opatreniam nemuseli siahať.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria