Zoznam záujmových útvarov pre šk. rok 2018/2019 Deň narcisov Riaditeľské voľno Zápis do I. ročníka Knižničný poriadok Informácie o podujatiach v mesiaci decembri 2015 Zápisnica zo zasadnutie ŽSR zo dňa 2.12.2015 Testovanie piatakov T5-2015 Výsledková tabuľka súťaže o najčistejšiu triedu Základné informácie o testovaní T9-2015 Nariadenie riaditeľky ZŠ o pedikulóze Účinné odstraňovanie vši vlasovej Riziká používania moderných komunikačných technológií. Prihlasovanie stravy cez internet Prezúvanie a úprava žiakov Informácie z web stránky Cenacolo Prestup žiaka do inej školy - postup Informačný portál o školách v SR Najčastejšie problémy prvákov Čo treba pripraviť pre prváka Čo by mal prvák vedieť Ospravedlňovanie neprítomnosti žiakov Poruchy reči Pomoc pri problémoch Ako prijať vysvedčenie Zvonenie Školský poriadok Rady rodičom II. Rady rodičom a deťom:

Info pre rodičov a žiakov

Prihlasovanie stravy cez internet

Vážení rodičia,

Dovoľte, aby sme Vás zoznámili s novinkou, ktorú pre Vás chystáme v Školskej jedálni:  zriadili sme pre našich stravníkov možnosť objednávať stravu prostredníctvom internetu.

Pre registráciu stravníkov a pre objednávanie stravy na internete postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 

Registrácia služby

1.         Najprv osobne navštívte kanceláriu vedúcej Školskej jedálne. Tu dostanete prihlášku s číslom zariadenia na prihlásenie pre objednávanie stravy na internete. Bude Vám pridelené jedinečné prístupové meno (používateľ) a heslo. Tie sú pripravené vopred a neskôr sa dajú zmeniť.

Používateľ - môže obsahovať čísla a písmená bez diakritiky.

Heslo - môže obsahovať čísla a písmena bez diakritiky

Môžete tiež zadať e-mailovú adresu, na ktorú Vám systém bude posielať tieto správy:

-          Potvrdenie objednávky

-          Nedostatočná výška konta

-          Kontrola neodobranej stravy

-          Mesačný prehľad

Pri zriadení služby môžete určiť, ktoré z týchto správ si prajete zasielať (druhý mail je určený len pre zákonného zástupcu).

Heslo, email a zasielané správy môžete kedykoľvek neskôr zmeniť po prihlásení do systému webovej stránky www.strava.cz v sekcii Nastavenie používateľa.

 

Objednávanie stravy používateľom

 

2.         Od nasledujúceho dňa po registrácii sa dá objednávať strava pomocou internetu na adrese: www.strava.cz . Pri prvom prihlásení zadajte zariadenie 9069. Zaškrtnite uložiť vybrané zariadenie.

3.         V ďalšom dialógu sa zobrazí položka Prihlásenie používateľa. Jazyk si vyberiete kliknutím na symbol vlajky vľavo hore.

4.         Vyplňte a potvrďte položky Používateľ a Heslo, ktoré ste dostali pri registrácii služby (viď bod 1). Stlačte tlačítko odoslať. Ste prihlásený do systému a môžete objednávať stravu. Ak chcete, môžete zaškrtnúť uložiť nastavené hodnoty.

5.         Pre objednávanie stravy potvrďte položku Objednávky stravy. Vykonajte požadované zmeny svojich prihlášok a odhlášok kliknutím na príslušný deň. Zmeny nezabudnite uložiť potvrdením položky Odoslať.

6.         Zo systému sa vždy odhláste potvrdením položky Odhlásenie používateľa.

 

Ďalšie pokyny, podrobnosti a návody nájdete na www.strava.cz.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria