Zoznam záujmových útvarov pre šk. rok 2018/2019 Deň narcisov Riaditeľské voľno Zápis do I. ročníka Knižničný poriadok Informácie o podujatiach v mesiaci decembri 2015 Zápisnica zo zasadnutie ŽSR zo dňa 2.12.2015 Testovanie piatakov T5-2015 Výsledková tabuľka súťaže o najčistejšiu triedu Základné informácie o testovaní T9-2015 Nariadenie riaditeľky ZŠ o pedikulóze Účinné odstraňovanie vši vlasovej Riziká používania moderných komunikačných technológií. Prihlasovanie stravy cez internet Prezúvanie a úprava žiakov Informácie z web stránky Cenacolo Prestup žiaka do inej školy - postup Informačný portál o školách v SR Najčastejšie problémy prvákov Čo treba pripraviť pre prváka Čo by mal prvák vedieť Ospravedlňovanie neprítomnosti žiakov Poruchy reči Pomoc pri problémoch Ako prijať vysvedčenie Zvonenie Školský poriadok Rady rodičom II. Rady rodičom a deťom:

Info pre rodičov a žiakov

Riziká používania moderných komunikačných technológií.

List Orange:

Milí priatelia,

Spoločnosť Orange Slovensko patrí medzi priekopníkov v oblasti osvety o potrebe chrániť deti pred rôznymi rizikami používania moderných komunikačných technológií.  Venujeme sa tejto problematike od roku 2006. Predpokladáme, že aj vy sa vo svojej praxi stretávate s deťmi, ktorým hrozí závislosť od internetu či počítača. Tieto deti veľmi často komunikujú na internete s neznámymi ľuďmi, čoho dôsledkom môže byť aj ich ohrozenie v reálnom živote, alebo si pozerajú pre ne nevhodný obsah. Rovnako výrazne stúpa výskyt kyberšikanovania.

Aktuálny alarmujúci stav odhalil náš najnovší prieskum. Na jeho výsledky nadväzujeme celoslovenskou osvetovou kampaňou "e-deti".

Považujeme za nesmierne dôležité, aby sa nielen zistenia o rizikách, ale najmä informácie o tom, ako im predchádzať a ako vzniknuté problémy riešiť, dostali k deťom, rodičom a učiteľom v čo najširšej miere.

Komplexné informácie o rizikách, ktoré prináša používanie komunikačných technológií, odporúčania, ako im predchádzať a ako prípadné problémy riešiť, nájdete aj na novej webstránke:  www.e-deti.sk.

Prajeme vám príjemné a užitočné čítanie a vopred ďakujeme za využitie týchto informácií v praxi, prípadne za vašu spätnú väzbu.

S pozdravom

Andrea Cocherová, riaditeľka Úseku komunikácie a značky Orange Slovensko, a.s.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria