Zoznam záujmových útvarov pre šk. rok 2018/2019 Deň narcisov Riaditeľské voľno Zápis do I. ročníka Knižničný poriadok Informácie o podujatiach v mesiaci decembri 2015 Zápisnica zo zasadnutie ŽSR zo dňa 2.12.2015 Testovanie piatakov T5-2015 Výsledková tabuľka súťaže o najčistejšiu triedu Základné informácie o testovaní T9-2015 Nariadenie riaditeľky ZŠ o pedikulóze Účinné odstraňovanie vši vlasovej Riziká používania moderných komunikačných technológií. Prihlasovanie stravy cez internet Prezúvanie a úprava žiakov Informácie z web stránky Cenacolo Prestup žiaka do inej školy - postup Informačný portál o školách v SR Najčastejšie problémy prvákov Čo treba pripraviť pre prváka Čo by mal prvák vedieť Ospravedlňovanie neprítomnosti žiakov Poruchy reči Pomoc pri problémoch Ako prijať vysvedčenie Zvonenie Školský poriadok Rady rodičom II. Rady rodičom a deťom:

Info pre rodičov a žiakov

Nariadenie riaditeľky ZŠ o pedikulóze

Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana

Nariadenie riaditeľky ZŠ s MŠ O.Cabana Komjatice zo dňa 28.4.2014

Vzhľadom k tomu, že sme v našej škole zaznamenali zvýšený výskyt ochorenia pedikulózy - zavšivavenie, žiadame Vás, aby ste svojmu dieťaťu skontrolovali vlasy. Zároveň žiadame o celkovú zvýšenú hygienickú starostlivosť - ošatenie a osobná hygiena. V prípade, že sa u Vášho dieťaťa nájdu vši alebo hnidy, bude poslané do domáceho ošetrenia a znovu prijaté bude iba s potvrdením od lekára, že sa u neho toto ochorenie - pedikulóza už nevyskytuje.

 

Mgr. Marta Gocníková, v.r.

riaditeľka školy

 

Prerokované na PR dňa 28.4.2014

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria