• Archív (ostatné)

     • Plán práce ŽŠR na školský rok 2014/2015

     • Plán práce ŽŠR na školský rok 2014/2015

       

      OKTÓBER - NOVEMBER

      1. Voľba ŽSR

      2. Prerokovanie štátútu ŽŠR

      3. Vyhotovenie nástenky (informácie o ŽŠR)

      4. Oboznámenie žiakov o zodpovednosti a pláne práci ŽŠR

      5. Realizácia násteniek s danou tematikou pre žiakov 1.-9. ročníka

       

      DECEMBER - JANUÁR

      1. Vianočná výzdoba tried

      2. Akcia: "Daruj darček deťom do detského domova"

      3. Súťaž - modelovanie zo snehu.

       

      FEBRUÁR - MAREC

      1. Valentínska pošta pre žiakov

      2. Súťaž pre 1. - 9. ročník "2 týždne čistoty"

      3. Akcia "Moja obľúbená kniha" - výstava

       

      APRÍL - MÁJ

      Príprava OH na škole (každý ročník)

       

      JÚN

      1. Pomoc pri organizácii MDD

      2. Vyhodnotenie školského roka 2014/2015

      3. Návrh akcií na budúci školský rok.

     • Plán práce ŽŠR na školský rok 2017/2018

     • Plán práce ŽŠR na školský rok 2017/2018

       

      1. Tesco - žetónová súťaž medzi triedami - zbieranie žetóvnov za účelom podpory projektu Čitateľský kútik.

      2. List vďaky pre starých ľudí - každá trieda napíše jeden spoločný list

      3. Komjatický dobrý skutok

      4. Mikulášska latka

      5. Valentínska pošta

       

           Program bude aktuálne dopĺňaný.