Lyžiarsky výcvik v školskom roku 2017/2018 Lyžiarsky výcvik v školskom roku 2016/2017 Lyžiarsky výcvik v školskom roku 2015/2016

Lyžiarsky výcvik

V školskom roku 2017/2018 sa lyžiarskeho výcviku zúčastnili nasledovní žiaci, ktorým bol poskytnutý príspevok MŠVVaŠ SR:

Linda Lakatošová, Rastislavice382

Samuel Kabát, Štúrova 51, Komjatice

Sára Ivanová, Šurianska 21, Komjatice

Jakub Trstenovič, Partizánska 53, Komjatice

Bibiána Kurucová, Rázusova 16, Komjatice

Barbora Bakuľová,  28. marca 23, Komjatice

Natália Bohmová, Rastislavice 313

Natália Krajčovičová,  Vinohradská 124, Komjatice

Dávid Krajčovič, Horná 53, Komjatice

Marek Krajčovič, Školská 14, Komjatice

Simon Borot, Fučíková 18, Komjatice

Daniel Trebuňa, Nádražná 75, Komjatice

Vladimír Bihari, Horná 79, Komjatice

Natália Bilková, 28. marca 31, Komjatice

Monika Hašková, Nádražná 83, Komjatice

Lea Krišková, Vinodolská 12, Komjatice

Katarína Trstenovičová, SNP 14, Komjatice

Peter Hayden, Hviezdoslavova 9, Komjatice

Bibiána Trstenovičová, Horná 55, Komjatice

Zlatica Borbélyová, Fučíková 27, Komjatice

Ján Čekovský, Dolná 69, Komjatice

Marcel Hozlár, Vinohradská 117, Komjatice

Kristína Sedláčková, Nádražná 10, Komjatice

Tereza Zajíčková, Štúrová 45, Komjatice

Lukáš Kmeti, Školská 13, Komjatice

Anna Smiešková, Rastislavice 17

Viktor Borbély, Fučíková 27, Komjatice

Sára Patassyová, Hradská 53, Komjatice

Michal Hačko, Rastislavice 337

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria