Textová podstrana Vedomostné ostrovy Pôstna krabička pre Afriku Predvianočná Viedeň, december 2017 Strom roka Hovorme o jedle Majstrovstvá Slovenska mladých záchranárov CO Dejepisná súťaž, 2016/2017 Literárny rok v našej škole Prvoaprílové žartíky Príprava jednoduchého jedla na pracovnom vyučovaní Čitateľaká gramotnosť Oslobodenie obce, slávnostné zhromaždenie (2017) Fit park Dobrovoľní hasiči z Rastislavíc Do školy na bicykli - súťaž Najedz sa zdravo, súťaž Živá učebňa biológie - realizácia podujatia Aktivity v Živej učebni biológie dňa 14.9.2016 Súťaž pre projekt Exkurzia v Mochovciach Komjatický dobrý skutok Vianočné tvorivé dielne a prezentácia stredných škôl Omša za O.Cabana Súťaž Literárna exkurzia Hovorme o jedle Vyhodnotenie zberu papiera Do školy na bicykli Výtvarné súťaže Motýľ a V krajine remesiel Výchovný koncert Otvorená hodina z geografie Prváci na výlete Návšteva múzea v Šuranoch Súťaž CO Spomienkové podujatie k ukončeniu II. sv. vojny Vzdelávanie mladých záchranárov Knižnica v III.B Literárna súťaž Beseda s deviatakmi o II. svetovej vojne Textová podstrana Slávnostná omša za Ondreja Cabana Divadelné predstavenie Exkurzia v PD Komjatice Exkurzia piatakov v hvezdárni Jarný zber starého papiera Čitateľská olympiáda Valentínske pozdravy Správaj sa normálne Jubilejný rok Ľudovíta Štúra Šaliansky Maťko 2015 Výlet III.A Vráťme knihy do škôl - čitateľská súťaž Vianočné tvorivé dielne Americký lektor v našej škole Rómska farbička - súťaž Súťaž v recitácii povestí - triedne kolo v 3.B Z výtvarného života Výročie Nežnej revolúcie Školské podujatie k Pamätnému dňu Holokaustu Rozlúčka s p. učiteľom Hučekom Ľudské práva očami detí Vesmír očami detí - výtvarná súťaž Súťaž mladých záchranárov civilnej obrany Okresná súťaž mladých záchranárov Mladá autorka Jarné tvorivé dielne Detský čin roka Najlepšia protidrogová nástenka Deň otvorených a Vianočné tvorivé dielne Oslavy 40. výročia otvorenia novej základnej školy Súťaž Komjatice očami detí Výtvarná súťaž "Zvuky farieb" V krajine remesiel Exkurzia v Mojmírovskom kaštieli Európa v škole Krst knižky Stavanie snehuliakov Modrý kruh II.

Zaujímavé podujatia

Majstrovstvá Slovenska mladých záchranárov CO

Dňa 13.6. 2017 sme sa vydali na Majstrovstvá Slovenska mladých záchranárov CO v zložení Katarína Kuťková, Veronika Hanesová, Ján Ulej a Martin Ulej. Autobusom sme sa dopravili do Nitry, kde sme museli čakať na zabezpečený odvoz. Chceli sme ísť do Mlynov, aby nám rýchlejšie prešiel čas. Už na ceste k Mlynom sme videli ľudí, ktorí postávali vonku. Zistili sme, že bola nahlásená v Mlynoch bomba, a tak sa všetci zhromaždili vonku, namiesto toho, aby utekali preč. Ach, tento svet! Už sme si všetci zvykli, že s bombami sú spojené len plané poplachy, ale čo keby to teraz bolo naozaj?! Ale pekne sa vráťme k našej ceste na Majstrovstvá. Museli sme sa teda vrátiť na stanicu, odkiaľ nás hasičský autobus zaviezol do Gabčíkova. Ubytovali nás v Účelovom zariadení Gabčíkovo. Vyzeralo to tam mierne a na niektorých miestach aj dosť zastaralo. V izbe gumolín, staré rozhegané drevené dvere na balkón a zvláštna vaňa, ktorá mala asi predstavovať sprchový kút. Niekomu by to mohlo pripomínať internát. Tak si viete predstaviť! Ale boli sme radi, že sme vôbec niekde ubytovaní a nemusíme spať vonku, v suchej a pichľavej tráve, ktorá rástla v okolí.... Neskôr sme išli na večeru do jedálne, ktorá bola na prízemí. Večera bola celkom chutná a dali nám aj malý koláčik. Potom nasledovala diskotéka, na ktorej sa veľa detí a aj dospelých zabávalo a my sme ich len pozorovali. O 22:00 bola večierka, ale na izbe sme sa ešte dlho smiali a neskôr sme počúvali debaty ľudí, ktorí mali izbu asi pod nami....

Na druhý deň ráno sme išli na raňajky. Neboli nejaké veľkolepé, ale chutili nám. Potom sme sa išli poprechádzať po chodbách budovy. Bolo zaujímavé čo všetko sme objavili. Na to, že to bola stará budova, našli sme tam kino, poštu, nejaký bar alebo herňu, obchod a dokonca aj ambulanciu. Neskôr sme sa zhromaždili pred pódiom a čakali sme na slávnostné otvorenie Majstrovstiev Slovenska mladých záchranárov CO. Po otvorení nás autobus odviezol do areálu vodného diela Gabčíkovo, kde sme absolvovali plavbu po Dunaji. Keď sme sa vrátili, bolo už skoro dvanásť hodín, a tak sme išli na obed. Bol dobrý a porcie boli dosť veľké. Poobede sme sa rozprávali na izbe, a potom sme išli na predstavenie bojového umenia stepných jazdcov. Po predstavení sme si vyskúšali streľbu z luku a sedeli sme aj na koni (jazdou sa to sedenie nazvať nedá). Na večeru boli špagety s mäsom alebo s kakaom, podľa toho, čo kto chcel. Večer bola opäť diskotéka, ktorá bola vlastne poslednou, keďže vo štvrtok sme išli domov. Znova sa všetci zabávali a tancovali, no my sme ich len pozorovali a hrali sme sa s loptou. Večierka, ktorá mala byť o 22:00 bola až okolo 22:20, pretože sa všetci, vrátane rozhodcov, bavili na pódiu....

Na tretí deň ráno sme sa naraňajkovali a autobus nás odviezol na miesto, kde sme súťažili. Dosiahli sme 561 bodov z 585. Mohli sme mať aj viac, ale zas aj menej bodov.... Po obede bolo vyhodnotenie. Skončili sme na 31. mieste zo 78 družstiev a odniesli sme si domov aj menšie ceny. Ale myslím, že sme si odniesli hlavne pekné spomienky, zážitky a poučenie.
Na záver už len malé poďakovanie, ktoré patrí všetkým organizátorom, ale hlavne pani učiteľke Hanesovej, ktorá to tam s nami tie necelé 3 dni a 2 noci vydržala. =)

                                                                                                                        VeVe Hanesová =)

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria