Textová podstrana Vedomostné ostrovy Pôstna krabička pre Afriku Predvianočná Viedeň, december 2017 Strom roka Hovorme o jedle Majstrovstvá Slovenska mladých záchranárov CO Dejepisná súťaž, 2016/2017 Literárny rok v našej škole Prvoaprílové žartíky Príprava jednoduchého jedla na pracovnom vyučovaní Čitateľaká gramotnosť Oslobodenie obce, slávnostné zhromaždenie (2017) Fit park Dobrovoľní hasiči z Rastislavíc Do školy na bicykli - súťaž Najedz sa zdravo, súťaž Živá učebňa biológie - realizácia podujatia Aktivity v Živej učebni biológie dňa 14.9.2016 Súťaž pre projekt Exkurzia v Mochovciach Komjatický dobrý skutok Vianočné tvorivé dielne a prezentácia stredných škôl Omša za O.Cabana Súťaž Literárna exkurzia Hovorme o jedle Vyhodnotenie zberu papiera Do školy na bicykli Výtvarné súťaže Motýľ a V krajine remesiel Výchovný koncert Otvorená hodina z geografie Prváci na výlete Návšteva múzea v Šuranoch Súťaž CO Spomienkové podujatie k ukončeniu II. sv. vojny Vzdelávanie mladých záchranárov Knižnica v III.B Literárna súťaž Beseda s deviatakmi o II. svetovej vojne Textová podstrana Slávnostná omša za Ondreja Cabana Divadelné predstavenie Exkurzia v PD Komjatice Exkurzia piatakov v hvezdárni Jarný zber starého papiera Čitateľská olympiáda Valentínske pozdravy Správaj sa normálne Jubilejný rok Ľudovíta Štúra Šaliansky Maťko 2015 Výlet III.A Vráťme knihy do škôl - čitateľská súťaž Vianočné tvorivé dielne Americký lektor v našej škole Rómska farbička - súťaž Súťaž v recitácii povestí - triedne kolo v 3.B Z výtvarného života Výročie Nežnej revolúcie Školské podujatie k Pamätnému dňu Holokaustu Rozlúčka s p. učiteľom Hučekom Ľudské práva očami detí Vesmír očami detí - výtvarná súťaž Súťaž mladých záchranárov civilnej obrany Okresná súťaž mladých záchranárov Mladá autorka Jarné tvorivé dielne Detský čin roka Najlepšia protidrogová nástenka Deň otvorených a Vianočné tvorivé dielne Oslavy 40. výročia otvorenia novej základnej školy Súťaž Komjatice očami detí Výtvarná súťaž "Zvuky farieb" V krajine remesiel Exkurzia v Mojmírovskom kaštieli Európa v škole Krst knižky Stavanie snehuliakov Modrý kruh II.

Zaujímavé podujatia

Správaj sa normálne

V januári 2015 sa začal v našej škole realizovať projekt "Správaj sa normálne". Vypracovalo ho Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s Políciou Rotterdam-Rijnmond, Holandským policajným inštitútom a Prezídiom Policajného zboru.

Do projektu je zapojených 19 žiakov z V.A a V.B. Každý mesiac sa stretávajú s príslušníkom polície, ktorí s nimi pracuje na týchto témach:

- Čo robí polícia, Poznávame políciu, Na oddelení Policajného zboru

- Pravidlá cestnej premávky, Hlavne Bezpečne!, Dopravné značky

- Ukáž sa, že si na ceste!  Doprava pre každého 

- Nebezpečné krivé chodníčky, Tmavé uličky, Chyťte zlodeja!

- Čo je násilie? Násilie okolo nás, Haló, tu je Linka detskej istoty! Vandalizmus

- Virtuálny svet a zákon, Počítač a závislosti, Internetové šikanovanie

- Alkohol a tabak, Čo sú? Čo spôsobujú?

- Čo sú drogy? Nebezpečná závislosť? Závislosť a liečba

- Zábavná pyrotechnika: Čo o mne vieš? Kedy ma môžeš odpáliť?

- Predsudky, Diskriminácia a rasizmus, Tolerancia

     K týmto témam majú žiaci krásne pracovné zošity, s ktorými pracujú a dostávajú aj malé úlohy, ktoré si majú pripraviť vždy na ďalšie stretnutie. Minule si na vlastnej koži vyskúšali, ako sa zisťuje množstvo alkoholu v krvi.

     Škoda, že sa tohto projektu nemohli zúčastniť všetci piataci, ale tak bol projekt nastavený.  O projekt sa organizačne stará p. učiteľka PaedDr. Katarína Hanesová.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria