Textová podstrana Vedomostné ostrovy Pôstna krabička pre Afriku Predvianočná Viedeň, december 2017 Strom roka Hovorme o jedle Majstrovstvá Slovenska mladých záchranárov CO Dejepisná súťaž, 2016/2017 Literárny rok v našej škole Prvoaprílové žartíky Príprava jednoduchého jedla na pracovnom vyučovaní Čitateľaká gramotnosť Oslobodenie obce, slávnostné zhromaždenie (2017) Fit park Dobrovoľní hasiči z Rastislavíc Do školy na bicykli - súťaž Najedz sa zdravo, súťaž Živá učebňa biológie - realizácia podujatia Aktivity v Živej učebni biológie dňa 14.9.2016 Súťaž pre projekt Exkurzia v Mochovciach Komjatický dobrý skutok Vianočné tvorivé dielne a prezentácia stredných škôl Omša za O.Cabana Súťaž Literárna exkurzia Hovorme o jedle Vyhodnotenie zberu papiera Do školy na bicykli Výtvarné súťaže Motýľ a V krajine remesiel Výchovný koncert Otvorená hodina z geografie Prváci na výlete Návšteva múzea v Šuranoch Súťaž CO Spomienkové podujatie k ukončeniu II. sv. vojny Vzdelávanie mladých záchranárov Knižnica v III.B Literárna súťaž Beseda s deviatakmi o II. svetovej vojne Textová podstrana Slávnostná omša za Ondreja Cabana Divadelné predstavenie Exkurzia v PD Komjatice Exkurzia piatakov v hvezdárni Jarný zber starého papiera Čitateľská olympiáda Valentínske pozdravy Správaj sa normálne Jubilejný rok Ľudovíta Štúra Šaliansky Maťko 2015 Výlet III.A Vráťme knihy do škôl - čitateľská súťaž Vianočné tvorivé dielne Americký lektor v našej škole Rómska farbička - súťaž Súťaž v recitácii povestí - triedne kolo v 3.B Z výtvarného života Výročie Nežnej revolúcie Školské podujatie k Pamätnému dňu Holokaustu Rozlúčka s p. učiteľom Hučekom Ľudské práva očami detí Vesmír očami detí - výtvarná súťaž Súťaž mladých záchranárov civilnej obrany Okresná súťaž mladých záchranárov Mladá autorka Jarné tvorivé dielne Detský čin roka Najlepšia protidrogová nástenka Deň otvorených a Vianočné tvorivé dielne Oslavy 40. výročia otvorenia novej základnej školy Súťaž Komjatice očami detí Výtvarná súťaž "Zvuky farieb" V krajine remesiel Exkurzia v Mojmírovskom kaštieli Európa v škole Krst knižky Stavanie snehuliakov Modrý kruh II.

Zaujímavé podujatia

Spomienkové podujatie k ukončeniu II. sv. vojny

Dňa 6. mája 2015 sa uskutočnila v ZŠ s MŠ Ondreja Cabana v Komjaticiach prednáška k 70. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny spojená s praktickým cvičením, kde si po prednáške mohli poslucháči, teda ôsmaci, precvičiť svoje vedomosti a poznatky v kvíze o 2. svetovej vojne. Prednáška sa konala pod taktovkou pani učiteľky dejepisu Mgr. Miroslavy Müllnerovej, ktorá prítomných privítala a prednášku otvorila zaujímavosťami a faktami z druhej svetovej vojny. V prednáške pokračoval Matej Gocník, ktorý nám porozprával o atómových bombách, zapojila sa aj Alexandra Šabová, ktorá prešla do problematiky koncentračných táborov a prednášku ukončil Filip Kollár, ktorého témou boli Komjatice a druhá svetová vojna. Opäť sme sa dozvedeli množstvo zaujímavostí z obdobia druhej svetovej vojny či už zo sveta alebo aj z domova i z našich Komjatíc. Poslucháči - ôsmaci si výborne počínali aj pri kvízových otázkach a veselo zberali body. Najlepší dostali darčeky a všetci si odniesli nové vedomosti a poznatky. V závere poďakovala pani učiteľka Mgr. Miroslava Müllnerová prednášajúcim za ochotu a pripravenosť a všetkým prítomným za účasť. Vďaku a potešenie z ďalšieho pekného podujatia vyjadrila aj pani riaditeľka Mgr. Marta Gocníková.
Prednáška bude odvysielaná aj v Káblovej televízii Komjatice.

Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pričinili o konanie prednášky i všetkým prítomným za účasť...

Článok/Foto: Mgr. Lucia Repková

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria