Textová podstrana Vedomostné ostrovy Pôstna krabička pre Afriku Predvianočná Viedeň, december 2017 Strom roka Hovorme o jedle Majstrovstvá Slovenska mladých záchranárov CO Dejepisná súťaž, 2016/2017 Literárny rok v našej škole Prvoaprílové žartíky Príprava jednoduchého jedla na pracovnom vyučovaní Čitateľaká gramotnosť Oslobodenie obce, slávnostné zhromaždenie (2017) Fit park Dobrovoľní hasiči z Rastislavíc Do školy na bicykli - súťaž Najedz sa zdravo, súťaž Živá učebňa biológie - realizácia podujatia Aktivity v Živej učebni biológie dňa 14.9.2016 Súťaž pre projekt Exkurzia v Mochovciach Komjatický dobrý skutok Vianočné tvorivé dielne a prezentácia stredných škôl Omša za O.Cabana Súťaž Literárna exkurzia Hovorme o jedle Vyhodnotenie zberu papiera Do školy na bicykli Výtvarné súťaže Motýľ a V krajine remesiel Výchovný koncert Otvorená hodina z geografie Prváci na výlete Návšteva múzea v Šuranoch Súťaž CO Spomienkové podujatie k ukončeniu II. sv. vojny Vzdelávanie mladých záchranárov Knižnica v III.B Literárna súťaž Beseda s deviatakmi o II. svetovej vojne Textová podstrana Slávnostná omša za Ondreja Cabana Divadelné predstavenie Exkurzia v PD Komjatice Exkurzia piatakov v hvezdárni Jarný zber starého papiera Čitateľská olympiáda Valentínske pozdravy Správaj sa normálne Jubilejný rok Ľudovíta Štúra Šaliansky Maťko 2015 Výlet III.A Vráťme knihy do škôl - čitateľská súťaž Vianočné tvorivé dielne Americký lektor v našej škole Rómska farbička - súťaž Súťaž v recitácii povestí - triedne kolo v 3.B Z výtvarného života Výročie Nežnej revolúcie Školské podujatie k Pamätnému dňu Holokaustu Rozlúčka s p. učiteľom Hučekom Ľudské práva očami detí Vesmír očami detí - výtvarná súťaž Súťaž mladých záchranárov civilnej obrany Okresná súťaž mladých záchranárov Mladá autorka Jarné tvorivé dielne Detský čin roka Najlepšia protidrogová nástenka Deň otvorených a Vianočné tvorivé dielne Oslavy 40. výročia otvorenia novej základnej školy Súťaž Komjatice očami detí Výtvarná súťaž "Zvuky farieb" V krajine remesiel Exkurzia v Mojmírovskom kaštieli Európa v škole Krst knižky Stavanie snehuliakov Modrý kruh II.

Zaujímavé podujatia

Súťaž pre projekt

Súťaž medzi triedami o jednodňový piknik v novom altánku.

Naša škola sa zapojila do projektu Nadácie Tesco: "Vy rozhodujete, my pomáhame", v ktorom je možné získať peňažný príspevok  na dokončenie Živej učebne biológie, ktorej súčasťou je aj nový altánok. Náš projekt sa stretne v konkurencii s ďalšímí dvomi školami, o jeho podporu teda treba poriadne zabojovať. A ako?  V období od 11. mája do 7. júna 2016 dostanú kupujúci v Tescu za jeden nákup v akejkoľvek hodnote jeden žetón. Kto nazbiera najviac takýchto žetónov, vyhrá podporu svojho projektu. Poproste preto svojich členov rodiny, priateľov i známych, aby si žetón za nákup vyzdvihli a odovzdali ho Vám. Nazbierané žetóny zaneste do kancelárie pani Ešekovej (ekonomický úsek), ktorá zabezpečuje ich spočítanie a odovzdanie do súťaže.  Prinášať môžete žetóny aj priebežne v termíne od 11.5. - 3.6.2016.

Odmena pre víťaza: jednodňový piknik v mesiaci júni podľa dohody, v novom altánku, kde pre Vás bude pripravená pizza, malinovky a zmrzlina od pani riaditeľky školy.  Vyhrňte si teda rukávy, milí žiaci a začnite hneď zajtra! Nový altánok potrebuje ešte financie na jeho dobudovanie a slúžiť bude nám všetkým.     

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria