Dôležité termíny pre deviatakov Kedy dieťa nie je zrelé pre školu? Ako prijať vysvedčenie Čo by mal ovládať budúci prvák Rady pre žiakov i rodičov Harmonogram Testovanie 9 - 2019

Okienko výchovného poradcu

Harmonogram Testovanie 9 - 2019

Testovanie_9.xlsx

HARMONOGRAM
Testovanie 9 - 2019
3. apríl 2019 ( streda)
                   
                   
MATEMATIKA
                   
08.00 – 08.10 h (10 minút) úvodné pokyny, rozdanie OH a pomocných papierov
08.10 – 08.20 h (10 minút) rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
08.20 – 09.50 h (90 minút)  administrácia testu z matematiky
09.50 – 09.55 h (5 minút) zozbieranie testov, OH a pomocných papierov
09.55 – 10.15 h (20 minút)   prestávka
                   
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
                   
10.15 – 10.25 h (10 minút) úvodné pokyny a rozdanie OH      
10.25 – 10.35 h (10 minút) rozdanie testov a oboznámenie sa s testom  
10.35 – 11.45 h (70 minút) administrácia testu zo slovenského jazyka a literatúry
11.45 – 11.50 h (5 minút) zozbieranie testov a OH      
                   
Žiaci musia byť v škole najmenej 15 minút pred začiatkom testovania t.j. 7:45 hod.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana
    Námestie A. Cabana 36, 941 06 Komjatice
  • Základná škola: 035/ 6591 219, 0908 095 404 RŠ
    Materská škola: 0903 471 567
    MŠ elokované pracovisko 035/6570983
    Školská jedáleň: 035/6591201, 0911 182 806

Fotogaléria